Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Sterk og stødig i Modum: Treningstilbud for seniorer, ledet av frivillige

Publisert 01. august 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Gruppebasert fallforebyggende trening for hjemmeboende eldre over 65 år, under ledelse av frivillige. Tilbudet organiseres av fysioterapeuter i kommunen.

Prosjektansvarlig:

USHT Buskerud – Bidrar med stimuleringsmidler og veiledning. USHT Buskerud samler prosjektledere, som mottar midler, til en felles arena for erfaringsdeling og hvor prosjektansvarlig presenterer sitt prosjekt for de andre.

Modum kommune ved fysioterapeutene er ansvarlige for prosjektet.

Finansieringskilde: Modum kommune og USHT Buskerud

Prosjektleder: linn.ane.hammer@modum.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Pågående
Periode: Oktober 2018-vår/sommer 2019
Ferdig: 2019

Bilde: Fra prosjektrapporten

Bakgrunn

I tråd med regjeringens satsing på eldre gjennom «leve hele livet», så vi at det var en gruppe i kommunen som ikke hadde et egnet treningstilbud. Ved å bruke frivillige som gruppeledere vil det spare ressurser og kunne potensielt nå flere. Opplegget er kvalitetssikret ved at fysioterapeuter har ansvar for opplæring, veiledning og oppfølging av de frivillige.

Mål

Sikre at alle seniorer i målgruppen skal få et kvalitetssikret helsefremmende og forebyggende gruppetreningstilbud. Forebygge funksjonssvikt og fall hos hjemmeboende over 65 år.

Metode / tiltak

Rekruttere frivillige gjennom annonser i avis/nett/mailer til aktuelle foreninger og lag.
Kontakte kursledere i Drammen for å planlegge oppstart av kurs for frivillige og fysioterapeuter i kommunen.
Kartlegge og ta kontakt om aktuelle lokaler for gruppene rundt i kommunen.

Prosjektet er fremdeles pågående og vi arbeider videre med å rekruttere- og kurse frivillige.

Verktøy / materiell

Informasjonshefte om hvordan implementere sterk og stødig i en kommune. Utviklet av NTNU, Trondheim kommune, pensjonistforeningen og helsedirektoratet.
Kursmateriell i forbindelse med opplæring av frivillige og fysioterapeuter i regi av «sterk og stødig».

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Prosjektet er pågående og det er foreløpig for tidlig å kunne si noe om dette.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Den viktigste erfaringen så langt er at det tar tid å rekruttere frivillige gruppeledere.
Utlysningsteksten er viktig og bør være utfyllende og tydelig, da folk vegrer seg for å ta kontakt pga uklarhet/usikkerhet om forpliktelse og krav om forkunnskap.
Vi har generelt møtt en positiv holdning til tilbudet blant kolleger og øvrige innbyggere i kommunen.
Det er viktig å være fysisk tilstede ved å oppsøke miljøene der potensielle frivillige er.

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Det er for tidlig å si noen om det, da prosjektet fortsatt er pågående.

Resultater

Vi har pågående dialog med potensielle frivillige gruppeledere og håper å være i gang med kurs i løpet av våren 2019.

Samarbeidspartnere

Innbyggere i Modum kommune.
Kursledere for Sterk og Stødig.

Tiltak innen aktiv omsorg

  • Den kulturelle spaserstokken
  • Grønn omsorg/Inn på tunet
  • Mat og måltider