Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Brukerråd

Publisert 07. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Vi har engasjert kommuner til å etablere brukerråd

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold

Prosjektleder: Marit Berger marit.berger@eidsberg.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Pågående
Periode: September 2017 – April 2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Statlige føringer om brukermedvirkning viser seg at mange kommuner ikke har etablerte brukerråd i sine helse- og omsorgstjenester.

Mål

Vi ønsker å invitere alle kommuner I Østfold til å etablere brukerråd i sykehjem, hjemmetjeneste, virksomheter for utviklingshemmede og i psykiatritjenesten. Satsningen startet opp høst 2017 og avsluttes vår 2018.

Tiltak

Vi gjennomførte en fagdag i september hvor vi hadde en forelesning om lovverket rundt brukermedvirkning samt erfaringsutveksling fra et omsorgssenter og en virksomhet for utviklingshemmede som har etablert brukerråd.

Deltakende kommuner har levert inn statusrapport midtveis i etableringsperioden (januar/2018) hvor de kort redegjør for fremdriften i utviklingsarbeidet. Avsluttende samling for deltakende team arrangeres i april. På denne samlingen presenteres faglig påfyll, i tillegg presenterer og deler teamene eget utviklingsarbeid.

Resultater

Det er etablert et økt fokus rundt behov for og etablering av brukerråd i kommunene.

Samarbeidspartnere

Fylkesmann

Ridderne