Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Dyreassistert terapi og dyreassistert aktivitet med hund for eldre

Publisert 12. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Videreutvikle tilbudet med dyreassistert terapi til hjemmeboende.  Bedre system på oppfølging av oppmøte på aktivitetene, dokumentasjon av aktivitetene og pasientdata.

Prosjektansvarlig:

USHT Buskerud

Prosjektleder: Kari Camilla Hess, kalincamilla@hotmail.com
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: Mai 2016-
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Vi har sett hvor god effekt hunder har på livsglede, motivasjon og trivsel i vårt tidligere prosjekt. På grunn av fokus på ensomhet blant eldre hjemmeboende, ønsket vi å opprette et tilbud for denne brukergruppen. Dette er videreutvikling av vårt tidligere prosjekt.

Mål

Vi ønsker å oppnå redusert ensomhet, økt livsglede, skape gode stunder og dager, meningsfulle hverdager/noe å glede seg til, beboer i fokus, bedre selvbilde, økt aktivitet fysisk og psykisk, og kunne gi og motta omsorg.

Tiltak og gjennomføring

Tirsdager har vi hatt DAI på Fjell bo og service senter på Furua og Eika, og for hjemmeboende. Terapisesjoner og aktiviteter fra 10-15.30. 

Aktiviteten: Grupper med 6-10 pasienter. Aktiviteter sammen med hunden i gruppen. Kos og klapp, omsorg, lek, trim, show, bingo, kognitiv trening, motivasjon til trening og fysisk aktivitet. Ulike aktiviteter hver uke.

Terapisesjoner: Hund, terapeut og pasient. Individuelle mål. Hunden hjelper pasienten til å trene mot definerte mål. Dette dokumenteres og evalueres.  Eks: Personer med demens som trener på kognitive funksjoner, slagpasienter som trener opp styrke i svak side, pasienter med depresjon som får motivasjon til aktivitet og samtale (flytte fokus), redusere ensomhet hos hjemmeboende gjennom besøk av hund og terapeut.

Resultat og funn

Glede, latter, gode stunder, gode samtaler, smil, gi omsorg, motta omsorg, ro under og etter aktiviteten, økt mestring, økt fysisk og psykisk aktivitet, samhold mellom beboerne, vennskap, mer ro i avdelinger etter terapi og aktivitet, noe mindre beroligende medikamenter, god nattesøvn, mindre uro og vandring hos personer med demens, faste gjenkjennbare aktiviteter for beboerne, tilhørighet i en kjent gruppe, verdighet, økt livsglede, sett empati hos pasientene.

Et vellykket prosjekt vi jobber videre med. Søke mer midler til å videre utvikle og opprettholde tilbudet for beboerne. 

Samarbeidspartnere

Personalet på institusjon og i hjemmesykepleien, pårørende, ledelsen og Utviklingsenheten Skap gode dager.

Produkt

Film med filmsnutter fra DAA og DAT.