Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Group of doctors with heart symbol

En bedre sykeheim – med bruker- og pårørendemedvirkning

Publisert 12. november 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Et lite team av sykepleiere og hjelpepleiere ved sykeheimen bruker innspill fra seg selv og et utvalg av brukere og pårørende til å lage bedre tjenester.

Prosjektansvarlig:

USHT Trøndelag (Verdal)

Prosjektleder: Bjørn Magne Lyngstad, utviklingssenter@verdal.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nord-Trøndelag
Status: Pågående
Periode: November 2017 – mai 2018
Ferdig: 2018

Bakgrunn

Vi vet at vi ikke er flinke nok til å lytte til innspillene fra brukere og pårørende – og faktisk gjøre noe med dem. Et tilsyn fra Fylkesmannen understreket behovet. Vi ønsker å teste et konsept og en metodikk som kan benyttes i andre tjenester.

Mål

Vi startet med et lite team av seks ansatte ved sykeheimen og to antagelser: 1) Brukerne ønsker trygge overganger fra hjem til sykeheim 2) Pårørende (og brukere) ønsker at vi formidler daglige opplevelser og aktiviteter ved sykeheimen.

Metode / tiltak

Et miniprosjekt: Dette er en test på hvor lite et prosjekt kan være og samtidig ha tydelige krav til konkrete resultater. Vi jobber etter en klar logikk i en nedstrippet tjenestedesign-modell. Vi har få men lange arbeidsmøter annenhver uke, med få eller ingen oppgaver mellom hvert møte. Vi har konsekvent jobbet i små grupper på 2-3 personer for å sikre involvering og framdrift.

Erfaringer

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Medarbeiderne får brynt seg på helt nye områder, og må forholde seg til pasientforløpet. De har lært metoder for brukermedvirkning og prosessledelse, og fått ny kunnskap gjennom bruker- og pårørendeintervjuer. Vi har laget og prøvd ut en mini prosess-/prosjektmetodikk som kan benyttes i andre virksomhetsområder og andre kommuner. Vi deler gjerne!

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/andre utviklingssentre?

Vi presenterer metodikk og funn til alle lederne i kommunen underveis i prosjektet. Selvsagt formidler vi gjerne hvordan vi har jobbet til andre kommuner eller utviklingssentre.  

Samarbeidspartnere

Verdal kommune