Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Et verdig liv med en funksjonsnedsettelse

Publisert 07. januar 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

Praksismodell som sikrer pasientene sammenhengende bistanden på tvers av spesialist-/ kommunehelsetjenesten. Utvikles i samarbeid med sykepleierstudenter

ProsjektlederX: 902473
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Ferdig: 2012

Finansiering

Prosjektet er finansiert med midler fra samarbeidsorganet mellom høgskole – kommune og mellom høgskole – spesialisthelsetjenesten.

Samarbeidspartnere

  • Ålesund kommune
  • Helse-Sunnmøre
  • Ålesund Sykehus
  • Høgskolen i Ålesund

Bakgrunn for prosjektet

Litteraturen viser til at pasienten kan få et brudd i rehabiliteringsprosessen sin ved overgangen fra sykehus til hjemmet. Dette har også deltakere i prosjektgruppen erfart. Derfor ønsket vi å se på samarbeidet mellom / innad i nivåene. Prosjektet har fått inspirasjon fra Fjærtoft, H (2005) sin forskning om en slagbehandlingskjede med fokus på samarbeid på tvers av forvaltningsnivåene.

Hensikt og mål

Målet er at pasienter som er i rehabiliteringsprosess skal oppleve sammenhengende helsetjenester. I tillegg vil vi gjerne utvikle en god undervisningsmodell for sykepleierstudentene ved høgskolen.

Tiltak

Felles informasjonsmøter for studenter og veiledere både i kommune og Helseforetak. Tverrfaglige samarbeidsmøter på tvers av linjer der bruker/pasient er viktig deltaker. Fokusgruppeintervju av veiledere og studenter

Spredning

  • Planlagt fagartikkel om de erfaringene vi gjorde oss i prosjektet
  • Kronikk i Sunnmørsposten
    To fagdager, der den ene hadde fokus på rehabilitering og teori om pasientforløp og hadde form som forelesning og diskusjon, mens den andre dagen satte vi sammen personer fra 10 ulike kommuner, helseforetak og brukerrepresentanter for å starte prosesstenking rundt pasientforløp