Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: beautiful sunset

FlexiDøgn - en døgnrytme til beste for alle

Publisert 30. oktober 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Kan en endret døgnrytme gi en forbedret ernæringssituasjon i sykehjem og skape rom for mer aktivitet?

Prosjektleder: Lisbeth Remlo Abelsen usht@tromso.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: Januar - mai 2014
Ferdig: 2014

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske fra ledelsen på Kroken sykehjem om å flytte tidspunktet for middagsservering slik at det ikke blokkerte for aktivitet på avdelingene. Erfaringer fra prosjektet "Uten mat og drikke..." som ble gjennomført i 2011 og andre prosjekter knyttet til underernæring viser at endringer i måltidsrytme bør vurderes som et tiltak for å bedre ernæringsstatus.

Parallelt med utfordringer knyttet til ernæring og måltider, så man også at det er utfordrende å kunne tilby beboerne tilstrekkelig aktivitet i hverdagen - både innendørs og ute. Dagene er oppdelt, noe som er lite gunstig for en målgruppe som trenger tid til å motiveres og aktiveres. Gjennom å se på den totale døgnrytmen, ønsket man å åpne for lengre perioder med aktiviteter.

Mål og hensikt

Målet for prosjektet var at alle avdelinger på sykehjemmet skal ha en døgnrytmeplan som ivaretar beboernes behov for fleksible måltider og aktiviteter. I tillegg skal planen ivareta ansattes behov for møter, planlegging og annen aktivitet som ikke er beboerrelatert.

Tiltak og gjennomføring

Gjennom prosjektet er det laget en ny døgnrytmeplan for hele sykehjemmet der det er lagt inn fire hovedmåltider. Det er også lagt inn større rom for aktiviteter. Det har også vært fokusert på indivduelle tiltaksplaner til hver enkelt beboer knyttet til ernæring og aktivitet. Prosjektet har satt fokus på hvordan man kan jobbe systematisk med ernæring, og hvordan man kan dokumentere i journalsystemet Profil.

Resultat

Gjennom prosjektet har aktivitetsnivået til beboerne økt betraktelig og det er lagt et godt grunnlag for å arbeide med kontroll og forebygging av underernæring.