Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: -

Generasjonstreff

Publisert 12. november 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Generasjonstreff har som formål å utvikle en modell for organisering av samarbeid mellom barnehager og omsorgssentre.

Prosjektansvarlig:

USHT Oppland

Prosjektleder: Lene Fossbråten lene.fossbraten@gjovik.kommune.no og Elin Angen Michaelsen elin.angen-michaelsen@gjovik.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Avsluttet
Periode: 2016 - 2018
Ferdig: 2018

Gjennom prosjektet Generasjonstreff ønsker vi å bringe fram positive opplevelser sammen med og på tvers av generasjoner, kulturer og sosiale lag. Dette vil videre fremme helse og forebygge sykdom og plager hos barn og eldre.

Modellen vil være ett av flere ledd i å bringe samfunnet rundt inn på omsorgssentrene og knytte generasjoner sammen.

Mål og hensikt

 • Felles forståelse i barnehager og ved omsorgssentre om at relasjon mellom barn og eldre har helsegevinst. 
 • Det er utarbeidet en modell for samarbeid mellom barnehager og omsorgssentre om generasjonstreff. 
 • Barn og eldre opplever at de er verdifulle, at de er til nytte og kan skape glede og trivsel for hverandre.
 • Barn utvikler sosiale ferdigheter i å omgås mennesker i ulike aldre.
 • Eldre som bor i omsorgssentre opplever meningsfulle dager, mestring og god livskvalitet

Tiltak og gjennomføring

For å etablere en felles forståelse, har demenskoordinator og deltager i prosjektgruppa avholdt et kurs om demens, eldre og aldring etter konseptet i et demensvennlig samfunn. Deltagende på disse kursene har vært ansatte fra de involverte barnehagene.

Alle fem barnehagene har også fått en barnebok om demens. Boka er skrevet av Eva Arnfinnsen utgitt av Aldring og Helse i 2012 og heter; «Uff da, sa farmor».

For at de eldre skal føle at de oppnår mestring og økt livskvalitet ble det gjennomført en kartlegging av interesser og ressurser hos de aktuelle beboerne/brukerne ved omsorgssentrene. Dette skjemaet ble kalt, Mulighetsskjema Generasjonstreff.

Modellen for generasjonstreff er organisert gjennom bruk av Arbeidsgrupper. Organiseringen av gruppene står beskrevet nedenfor: Arbeidsgruppene har hatt en kontaktperson (ansatt ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oppland, USHT). Denne kontaktpersonen har hatt ansvar for å innkalle sin arbeidsgruppe til tre arbeidsgruppemøter med varighet på 2 timer i desember 2016, januar og februar 2017. Målet for arbeidsgruppemøtene har vært å bli kjent, snakke om forventninger, muligheter for Generasjonstreffene, og sette opp en konkret plan for de tre første treffene (mars, april, mai), samt gjøre klar en årsplan som følger barnehageåret fra september 2017 til mai 2018.

Resultater

Hovedtendenser fra observasjoner/datamateriale hentet fra 10 gjennomførte og dokumenterte Generasjonstreff:

Gjennomsnittlig deltagelse fra barnehagen er 5 barn per samling. Dette antallet var også utgangspunktet vårt da vi startet opp med planleggingen i arbeidsgruppene. Men en noe mer overraskende tendens er at gjennomsnittlige deltagelsen fra de eldre på de 10 samlingene også viser 5 (4,7) deltagere. Det kan tyde på at det har vært et populært og engasjerende tiltak, og at ansatte i helse og omsorg har satt av tid og ressurser, for å prioritere deltakelse på treffene.

Noen erfaringer hentet fra observasjonsnotatene.

Samspillet mellom barnehagebarna og de eldre:

 • Erindringssamtaler fra de eldre, smil og latter når de mintes gamle dager.
 • Det ble fortalt historier fra blant annet første skoledag og fisketurer.
 • Barna var litt reserverte i starten, men «tinte» raskt opp.
 • Alle i gruppa var samlet rundt et bord og praten gikk om løst og fast.
 • Etter blomsterlagingen var det spontane aktiviteter med ringspill og ballspill. Her klappet de for hverandre, lo og tøyset. 
 • Satte stolene i ring, noe som førte til god kommunikasjon/blikk-kontakt, holdt hender.
 • De første 1-2 Generasjonstreffene: Barna var litt usikre og sjenerte (enda) – de eldre pratet og deltok mest.
 • Ansatte fra barnehagen var veldig flinke til å invitere de eldre inn til samtaler. Det samme gjaldt de ansatte i helse og omsorg, at de inviterte inn barna,
 • Lav terskel for aktivitet.

En eldre dame spurte en jente hvor gammel hun var, og viste henne hvordan man skriver 5-tall. Så tok hun hånden hennes i sin. «Kom, så skal vi tegne 5-tall sammen».

Samspillet mellom barn og eldre fungerte godt. En gutt fra barnehagen hadde laget perlekjede, som han ga til en eldre dame.

En jente sammenlignet sin neglelakk med neglelakken til en eldre dame, og de smilte og lo begge to.

En eldre dame begynte plutselig å synge for to jenter «Jeg gikk en tur på stien».

Alle sang bjørnen sover. Barna var bjørnen - til stor glede for de eldre.

Samarbeidspartnere

Tjenesteområde sykehjem og hjemmetjenester i Gjøvik kommune, 5 private barnehager i Gjøvik kommune og Senter for omsorgsforskning Øst.