Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 628504564

"Gi liv til årene" - Utviklingsprosjekt på sykehjemmet Rollag Bygdeheim

Publisert 12. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikling av en metode som skal brukes i samarbeid med frivillige for å åpne opp sykehjemmet mot samfunnet og skape integrering i lokalsamfunn og nærmiljø.

Prosjektleder: Anne Lise Augunsrud (anneLise.Augunsrud@rollag.kommune.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: 2016 til mars 2017
Ferdig: 2017

Bakgrunn

Medarbeiderne hadde en opplevelse av at aktiviteter på sykehjemmet var for lite rettet mot brukerne og deres individuelle interesser. Samtidig så vi behov for flere aktiviteter i samarbeid med pårørende og lokalsamfunnet, og hadde et ønske om å åpne opp sykehjemmet som møteplass på tvers av generasjoner.

Mål og hensikt

Gi beboerne økt livskvalitet og sette individuelle og selvstyrte aktiviteter i system.

En rutine for samhandling rundt aktiviteter med lokalsamfunnet. Tilrettelegge en dialogarena for beboere, pårørende og frivillige. Kvalitetssikring av tilbudet på sykehjemmet.

Tiltak og gjennomføring

Personalgruppen har fått kurs og nettverksmøter med «Aktivitetsdosetten». Verktøy «Aktivitetsdosetten» er tatt i bruk. Kartlegging av beboernes tidligere og nåværende interesser og igangsetting av aktiviteter som fremmer livskvalitet. Flere beboere har fått kartlagt sine interesser og får nå individuelle aktiviteter i henhold til kartleggingen.

Vi holdt et stort kick-off og skapte interesse og engasjement hos pårørende, frivillige og andre interesserte. I prosjektperioden har det blitt tydelig hvor viktig det er med en rutine til pårørendedialog, prosjektgruppen utarbeider en rutinebeskrivelse. Vi har tatt i bruk flere utradisjonelle aktiviteter på sykehjemmet.

Arbeidet med prosjektet har økt bevisstgjøring for brukersentrert omsorg og medvirkning fra brukeren og pårørende. Personalet dokumenterer nå bevisst flere tiltak som omhandler beboerens helse og livskvalitet.

Resultat

Bedre samarbeid og samhandling i tjenesten på tvers av faglig kompetanse. Bedre samarbeid og dialog med pårørende og frivillige. Opprettet samarbeid med kommunal barnehage og skole. Medarbeiderne har et økt fokus på beboernes individuelle aktivitetsbehov.

Samarbeidspartnere

Aktivitetsdosetten, Frivilligsentralen, Bygdebilen, eldrerådet, kommunale barnehage og skole