Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Kunstterapi for hjemmeboende personer med demens

Publisert 23. september 2014 | Oppdatert 10. mars 2020

Kunstterapi som dagaktivitetstilbud til yngre personer med demens eller kognitiv svikt

Prosjektleder: Merethe Klæboe
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: 2011-2012
Ferdig: 2012

Hensikt og mål

Målet med prosjektet var å gi et dagaktivitetstilbud til yngre hjemmeboende personer med demens eller kognitiv svikt. Seks personer fikk tilbud om ukentlig dagtilbud med maleri og kunstterapi som aktivitet. Vi ønsket å øke mestringsfølelsen, skapergleden og livsgleden til deltagerne.

Gjennomføring og resultater

Ansatte i hjemmetjenesten, lærlinger og frivillige (totalt 12 personer) fikk opplæring i kunstterapi som miljøterapeutisk tiltak, til sammen 20 timer fordelt på fem ganger.

Aktivitetstilbudet til de hjemmeboende deltagerne gikk over 9 ganger, fra kl. 10 til 14 én fast ukedag. Tilbudet var gratis. Det ble servert et godt måltid ved hver samling. Prosjektet ble avsluttet med en utflukt og en kunstutstilling.

De ansatte som deltok i prosjektet fikk økt kompetanse og de ble inspirert til å bruke kunst og maling som et aktivitetstilbud i demensomsorgen.

Deltagerne gav tilbakemelding om at kunstprosjektet ble en god og meningsfull aktivitet. De opplevde rammene og opplegget som trygt og forutsigbart.
 

Bakgrunn for prosjektet

Vi ønsket å tilby et tilrettelagt dagtilbud til yngre personer med demens eller kognitiv svikt som bodde hjemme. Disse personene hadde ikke andre tilbud som dagopphold. Det er tidligere vært holdt flere kunstkurs i kommunen hvor målgruppa har vært personer med demens som bor på sykehjem. Vi har sett at ved en demenssykdom så kan verbal kommunikasjon være letende og frustrerende, og dermed forsterke følelsen av ikke å mestre. Ved å male bilder oppøves ikke bare en kunstnerisk stil – det er også en trening i å finne sin egen kommunikasjonsform i forhold til andre mennesker.

Kunstterapi er en utviklingsmetode, som i de senere årene har blomstret sterkt opp i Norge og Europa for øvrig. I kunstterapien benyttes flere metoder og teorier. Kunstterapiformen som ble brukt i dette prosjektet hviler på et jungiansk fundament. Kunstterapi benytter kreative prosesser og kunstnerisk utfoldelse til å fremme fysisk, mental og følelsesmessig helse hos mennesker i alle aldre. Det benyttes maleri, samtale, eventyr/myter og stemmebruk. Hos personer med demens kan muligheter for å utrykke seg kreativt gjennom bilder være berikende.
 

Spredning

  • Foredrag på seminarer regionalt og nasjonalt
  • Prosjektet er blitt omtalt i to lokalaviser
  • Utarbeidet brosjyren – En praktisk veileder om hvordan en kan gjennomføre kunstterapi som dagaktivitetstilbud til personer med demens og kognitiv svikt
  • Rapporten "Kunstterapi som dagaktivitetstilbud for yngre hjemmeboende personer med demens og kognitiv svikt." 2012.
  • Det er blitt satt i gang nye kunstterapigrupper etter prosjektperioden. Ansatte som deltok på opplæring i kunstterapi har ansvar for disse gruppene