Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Close-up of hand of businesswoman sitting at table and writing down personal information on questionnaire

Losjeplassen - Et levende hus

Publisert 26. april 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

En sosial arena for aktivitet og nettverksbygging.

Prosjektansvarlig:

USHT Buskerud

Prosjektleder: Heidi Kleven, Heidi.kleven@drmk.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: Mai 2016-desember 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Administrasjon og politikere i Drammen kommune ønsker å gjøre hvert enkelt helse- og omsorgsdistrikt til et helseknutepunkt. Losjeplassen HOD er lokalisert nært sentrum av byen med mange ulike tilbud til innbyggerne i vårt distrikt. Vi har prøvd ulike tilbud/aktiviteter med varierende oppslutning. Vi ville derfor gå mer systematisk til verks for å undersøke hvilke tilbud innbyggerne ønsker å delta på.

Mål og hensikt

Målet var todelt.

  1. Spørre innbyggerne hva de ønsker av aktiviteter slik at det vi iverksetter treffer målgruppen
  2. Se omsorgsdistriktet som en helhet slik at noen aktivitetstilbudet passer både for sykehjemsbeboere og innbyggere i nærmiljøet.

Tiltak og gjennomføring

Det er gjennomført en spørreundersøkelse blant 250 eldre innbyggere i Losjeplassen HOD (helse- og omsorgsdistrikt) for å kartlegge deres ønsker for aktiviteter. Svarene vi fikk ga gode indikasjoner på hvilke aktivitetstilbud som kan være aktuelle å iverksette. Aktivitetstilbudet i helse- og omsorgsdistriktet er sett under ett.  Det vil si at det skal være aktuelt både for distriktets innbyggere og de som bor på sykehjemmet. Målgruppe: Innbyggere over 75 år i Losjeplassen helse- og omsorgsdistrikt.

Resultater

Vi har fått informasjon om hvilke aktivitetstilbud innbyggerne ønsker og verdifulle innspill til videre utvikling av aktivitetstilbudet ved Losjeplassen HOD.

Samarbeidspartnere

Dagsenterpersonalet, fagkoordinerende sykepleier i hjemmesykepleien.