Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 514936210

Oppstartssamtaler i hjemmesykepleien

Publisert 12. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Laget mal for oppstartssamtaler, en i papirutgave med utfyllende spørsmål og en mal i Gerica slik at det kan dokumenteres likt etter alle samtaler.

Prosjektleder: Heidi Eidskrem
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: 01.01.2015 - 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Vi ønsket å få standardisert slike samtaler for de er viktige for brukermedvirkningen. Fokus på ”hva er viktig for deg” er en viktig del av samtalen, samt forventnings - og ansvarsavklaring, nettverkskartlegging og ulike andre temaer som preger hverdagene både til de som jobber i hjemmesykepleien, og ikke minst for brukerne.

Mål og hensikt

Brukermedvirkningen og muligheten til å prate med en medarbeider i en time, kan være utrolig viktig for å etablere tillit og trygghet til hjemmesykepleien, samt skape forutsigbare og tilrettelagte tjenester for den enkelte(som samtidig er i tråd ved vedtak fattet av bestillerenheten).

Tiltak og gjennomføring

Vi har gjort alt forarbeidet klart til samtalene og vi har gjennomført flere samtaler, men sliter litt med implementeringen til at dette er en del av oppstarten ved nye vedtak. Ønsker derfor å fortsette med prosjektet i 2016, da denne brukermedvirkningen er utrolig viktig.

Resultat

Vi har laget mal for samtalen og fått dette inn i Gerica. Vi har gjennomført møter med fokus på oppstartssamtaler og vi har gjennomført og drøftet gjennomførte samtaler. Vi har imidlertid ikke fått til at dette er en naturlig del av et oppstartsforløp på et vedtak.