Alle prosjekter

Tema

Rehabilitering fra start til mål

Publisert 25. mai 2020 | Oppdatert 26. mai 2020

Det er satt sammen et funksjonsvurderingsverktøy som har til hensikt å identifisere den enkeltes behov for rehabilitering så tidlig som mulig i et pasientforløp. Verktøyet kan benyttes uavhengig av profesjon og er spesielt egnet før tildeling av kommunale tjenester og ved overganger mellom tjenestenivåer.

Prosjektansvarlig:

USHT Viken (Østfold)

Prosjektleder: Annette Bjerkenes
ProsjektlederX: annette.bjerkenes@io.kommune.no
Tema: aktiv omsorg, forebygging, datainnsamling, rehabilitering, brukermedvirkning
Fylke: Viken (Østfold)
Status: Ferdig
Periode: 2018-2019
Ferdig: 2019

Prosjektet ville bidra til å identifisere den enkeltes behov for rehabilitering så tidlig som mulig i et pasientforløp. Verktøyet tar utgangspunkt i kunnskapsbasert praksis, og må ses som sentralt nybrottsarbeid, spesielt fordi sammensetningen i verktøyet bidrar til å avklare dimensjoner om personens funksjonstap, motivasjon, vilje og mulighet til endring av eget funksjonsnivå.

Prosjektet har vært et samarbeidsprosjekt mellom Eidsberg kommune og Virtuell avdeling, Utviklingssenteret og Prosjekt Innovativ rehabilitering ved Helsehuset, Indre Østfold medisinske kompetansesenter. 

Prosjektrapport

Ulike typer validerte kartleggingsverktøy ble vurdert, men man fant ingen verktøy som kartla alle områder for å fange opp personens rehabiliteringsbehov/ potensiale. Arbeidsgruppen testet, evaluerte og korrigerte verktøyet kontinuerlig i prosjektperioden ved å bruke småskalatesting. Det ble også prøvd ut i hjemmetjenesten.