Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Salus per aqua – helse gjennom vann

Publisert 28. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Berøring anvendes systematisk som metode i forbindelse med bad og bruk av eteriske oljer for å fremme velvære og livskvalitet hos pasientene.

Prosjektleder: Marit Skraastad
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

Prosjektets betydning

Det er vist at aromaterapi har en beroligende effekt på pasienter med demens sykdom. Varme bad og taktil berøring har en smertelindrende effekt, mange eldre har mye smerter i muskler og ledd. Noen har også kontrakturer og spasmer, som et spa vil kunne ha en fordelaktig innvirkning på. Totalt forventes det økt velvære og trivsel for pasientene. Det vil også være positivt for personalet at de kan gi pasientene noe ekstra.

Finansiering

  • EkstraStiftelsen Helse
  • Rehabilitering via Norske Kvinners Sanitetsforening

Bakgrunn for prosjektet

I 2007 gjorde Mette Karoliussen, førstelektor og lærebokforfatter en brukerundersøkelse etter bestilling av sykehjemmet. Denne undersøkelsen viser flere områder hvor det er behov for endring. Alle respondentene opplevde at de fikk for lite hjelp, enten generelt eller til spesielle formål. Pasientene mente personalet hadde for dårlig tid til å gi den hjelp pasientene hadde behov for. Resultatet var at pasientene føler seg nedprioritert og at det går utover deres opplevelse av ikke å være viktige nok. Flere av pasientene rapporterte om store smerter, med mangelfull smertelindring. Årsaken til smertene var både akutte og kroniske.

Fysisk berøring er et grunnleggende behov hos mennesket og dette behovet avtar ikke med alderen. Bading eller spa (salus per aqua - helse gjennom vann) i en rolig atmosfære med varme, massasje, bruk av eteriske oljer vil være av betydning for eldre, skrøplige pasienter i sykehjem. Den teknologiske utviklingen og stadig økende krav til effektivitet i pleie og omsorgssektoren har ført til at det som oftest bare er nødvendige rutineoppgaver som blir prioritert i sykehjemmet. I tillegg vet vi at pasientene som får plass/opphold på sykehjemmene har stort behov for hjelp. St.Hansåsen sykehjem ble bygd i 1980, har store fellesbad i hver etasje. Badene har forfalt de siste årene, ble lite brukervennlige og var ikke i bruk. I forbindelse med pågående oppussing har badene fått en oppgradering.

Ved å avsette tid og sette fokus på bading, berøring og bruk av eteriske oljer ønsker vi øke pasientenes livskvalitet og bidra til omsorg og trivsel.

Hensikt og mål

Pasientene skal oppleve økt velvære og livskvalitet med en helsegevinst, gjennom å få tilbud om bad med massasje tilpasset den enkelte minimum en gang i måneden. Tilbud om bad hver fjortende dag. Personalet skal få økt kompetanse i forhold til å gi omsorgsfull berøring på en systematisk måte som gir en større pasienttilfredshet.

Tiltak

  • Oppussing og innredning av badene
  • Utforme gode rutiner for bruk av badene
  • Kurs for de ansatte om berøringens betydning for pasientene, samt en opplæring i bruk av eteriske oljer og enkle metoder i forhold til massasje.
  • Prøve ut tiltakene i alle avdelinger.

Gjennomføring og resultater

Prosjektet startet opp i januar 2011. Det ble utpekt en ressursperson i hver avdeling og ansatt en prosjektmedarbeider i 20 % stilling. Prosjektmedarbeideren står for de praktiske oppgavene som å kjøpe inn utstyr til badene, musikkanlegg og arrangere kursene, samt være pådriver og motivator. Etter innhenting av referanser og pris på foredragsholdere, ble Gry Fosstvedt, Aromedica Norsk Aromaterapiskole valgt. Det ble holdt tre like kursdager slik at flest mulig kunne delta. 70 ansatte fikk i begynnelsen av mai fem timer med teoretisk og praktisk opplæring i allsidig bruk av eteriske oljer og massasje til institusjonsbruk. Samt mye inspirasjon og glede. Badene ble ikke klare til bruk før i juni. Sommeren er ikke tiden for å innføre nye rutiner så derfor har ikke det systematiske tilbudet om SPA kommet i gang. Badene har blitt brukt og det er allerede høstet noen erfaringer som vil komme godt til nytte utover høsten.

Spredning

Skrive en sluttrapport. Spredning via undervisningssykehjemmets sine nettverk, kommunalt, innad i fylke og regionalt.