Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Til gards

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Tilrettelagt og meningsfylt dagaktivitetstilbud for eldre hjemmeboende menn med demens

Prosjektleder: Liv Helene Jensen (liv.helene.jensen@hibu.no)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: 2013-2014
Ferdig: 2014

Ål kommune har dagsenter for hjemmeboende personer med demens fire dager i uken. Dagsenteret har hjemlige, men trange lokaler ved Ål bu- og behandlingssenter. Dagaktiviteter på gård er et alternativt tilbud som utvider kapasiteten.

Hensikt og mål

Dagaktivitetstilbudet på gård er ett tillegg til eksisterende tilbud for eldre personer med demens som ønsker å være mer ute og har glede av kontakt med dyr. Tilbudet kjennetegnes av individuell tilrettelegging med trygge og forutsigbare omgivelser.

Tiltak og gjennomføring

Tilbudet er tilrettelagt ved to gårdsbruk i Ål kommune. Gårdene ble valgt ut etter befaring og det ble inngått kontrakt med Helse- og omsorgsetaten i kommunen. Gårdbrukerne har gjennomgått lovpålagt kvalitetssikring og nødvendig kvalitetsopplæring gjennom Inn på tunet.  

Gårdbrukerne samler erfaringer gjennom logg og deler erfaringer regelmessig med samarbeidspartnere. Tilbudet skal evalueres ved slutten av året 2013.

Resultater

Eldre menn med demens har fått et alternativt dagaktivitetstilbud som kjennetegnes av meningsfulle aktiviteter på gård.

Samarbeidspartnere

Tilbudet organiseres i samarbeid med dagsenter for personer med demens ved Ål bu- og behandlingssenter, lokale gårdbrukere som er sertifisert av Inn på tunet, USH Buskerud og Høgskolen i Buskerud, fakultet for helsevitenskap.

Inn på tunet-løftet Hallingdal har vært en viktig samarbeidspartner i prosjektet "På gård". Prosjektplanen for Inn på tunet Halingdal kan du laste ned her (pdf).

Finansiering

Lokale midler fra Ål kommune, FoU ressurs for prosjektleder HiBu og tilskudd fra Helsedirektoratet.