Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Kreftomsorg i «nye» Sandefjord Kommune

Publisert 07. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Visjon: «Å gi kommunens innbyggere en best mulig behandling, pleie og omsorg når alvorlig sykdom rammer». 

Prosjektansvarlig:

USHT - Vestfold

Finansieringskilde: Vi har mottatt midler fra Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder, under «lindring» til gjennomføring av prosjektet.

Prosjektleder: Anita Nilo Anita.nilo@sandefjord.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vestfold
Status: Pågående
Periode: Vår -17 til vår -18
Ferdig: 2018

Vi ønsker å skape et kvalitetssikret, helhetlig tjenestetilbud til kreftpasienter i den nye kommunen.

«Hvilke tjenester skal vi ha og hvem har ansvar for hva?» - dette vil vi prøve å finne svar på i dette prosjektet.

Bakgrunn

1/1-17 ble det gjort en kommunesammenslåing, hvor 3 kommuner (Andebu, Sandefjord og Stokke) ble slått sammen til en storkommune . Organiseringen av tilbudet til kreftpasienter var ulik i de 3 kommunene og det er behov for å tilrettelegge for like tilbud.

Det har vært en betydelig økning på pasienter med behov for tjenester innen lindring i kommunene de siste årene. Det er flere personer som blir rammet av alvorlig sykdom, samtidig som bedre behandlingsmuligheter gjør at pasienten lever lengre med sykdom nå.

Mål

  • Pasienter med alvorlig sykdom kan tilbringe mest mulig tid i eget hjem
  • Kreftteamet har en aktiv deltakelse inn mot forebygging av kreft blant befolkningen
  • Kreftteamet skal ha et kvalitetsikret tilbud om opplæring av annet personale i kommunen.
  • Kreftoverlevere skal ha kontaktpersoner for veiledning knyttet til aktuelle behov.

Tiltak

Det blir viktig med en god kartlegging av behov og ressurser, for så å se på muligheter til optimaliserte tiltak.

Samarbeidspartnere

Sandefjord kommune, Sandefjord Kreftforening og onk.seksjon ved sentralsykehuset i Vestfold.