Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Lungegruppa: Et gruppetilbud for lungepasienter

Publisert 09. mai 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Innbyggere som tidligere kviet seg for å trene fordi de syntes det var «ekkelt» at de måtte hoste og harke foran andre fant fort ut at det var flere i samme båt, og i gruppa har de oppmuntret hverandre og gitt hverandre råd om ting de ellers har opplevd som vanskelige tema å snakke.

Prosjektansvarlig:

Utviklingssenteret i Trøndelag (Verdal) utviklingssenter@verdal.kommune.no

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nord-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: April 2017 – desember 2017
Ferdig: 2017

Bakgrunn

Personer med respirasjonsproblemer har over flere år skilt seg ut i de generelle treningsgruppene med at de stort sett har vært fysisk sterkere og bedre balanse enn de andre deltagerne, men at de har måttet tatt flere pauser grunnet for lite oksygenopptak. Dette har andre deltagere som ikke har hatt respirasjonsutfordringer vist lite forståelse for og kommet med uheldige kommentarer. Rullator, rullestol, fatle etc. er synlig og personer flest viser forståelse her. Mangel på oksygen er ikke synlig.

Mål

Hensikten med dette prosjektet er å samle deltagere med lungeproblematikk i én og samme treningsgruppe for å jobbe systematisk med målrettet trening for personer med nedsatt lungekapasitet. Dette for å få et innblikk i om det vil gi mer fysisk-, mental- og sosial gevinst å samle personer med tilnærmet lik diagnose i samme gruppe, enn å blande ulike målgrupper i generelle treningsgrupper som allerede tilbys og praktiseres ved ReHabiliteringstjenesten i vår kommune. 

Metode / tiltak

Lungegruppa ble ledet av 1 fysioterapeut og 1 turnusfysioterapeut 2 dager i uken i 12 uker. Treningsopplegget har variert mellom sirkeltrening med faste aktivitetsstasjoner, trappetrening og lystbetont leik. Tanken bak valg av aktiviteter var å ha fokus på styrketrening, især underekstremiteter, og store bevegelser av overekstremiteter og overkropp, oppstykket kondisjonstrening for å øke utholdenhet, samt gode pusteteknikker.

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Det er skapt nyttige erfaringer gjennom treningsperioden vi har hatt med lungegruppa - dels via observasjoner og dels via individuelle samtaler og samtaler i plenum. 

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

At fokuset og behandlingen ble tilrettelagt for enkeltindividets og gruppens utfordringer i forbindelse med deres lungesykdom, har tydelig gitt bedre forståelse for egen helse og bruk av inhalasjonspreparater. Det har gitt økt fysisk aktivitet i hverdagen hos samtlige, flere har «kommet seg ut» av egen bolig og blitt mer sosial (resultater fra individuelle- og gruppesamtaler).

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Bruke Facebook-gruppa til USHT

Resultater

Vår hypotese om at om det vil gi mer fysisk-, mental- og sosial gevinst å samle personer med tilnærmet lik diagnose i samme gruppe, enn å blande ulike målgrupper i generelle treningsgrupper (jfr. avsnitt «hensikt»), har vist seg positiv gjennom prosjektet.