Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Adult students studying together

Økt kompetanse om diabetes - et undervisningsopplegg

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Undervisningsopplegg med 7 tema innenfor diabetes er utarbeidet etter innspill fra en tverrfaglig referansegruppe.

Prosjektleder: Hilde Johansson
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: 2007-2008
Ferdig: 2008

Finansiering

Frie midler fra Utviklingssenter for sykehjem, Nordland, sykehjemmene i Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna

Samarbeidspartnere

Klinisk ernæringsfysiolog, kommunelege, sykehjemslege, høgskolelærer, sektorleder i pleie- og omsorg, hjelpepleiere, sykepleiere, frokostvert og kjøkkensjef.

Bakgrunn for prosjektet

Prosjektansvarlig tok videreutdanning i diabetessykepleie 2006/2007 og ønsket å knytte prosjektplan som hovedoppgave til egen arbeidsplass. En kartlegging av kompetansebehov hos ansatte i 2005/2006 viste at diabetes var et av de områdene som ansatte ønsket mer kompetanse på.

Hensikt og mål

Øke de ansattes kompetanse i diabetesomsorgen. Prøve ut internundervisning som metode for å øke kompetanse hos ansatte.

Tiltak

Internundervisning

Gjennomføring og resultater

Undervisningen ble gjennomført til samme dag/tid/sted hver uke, hadde 7 tema, samme undervisning 2 uker på rad, totalt 14 uker undervisning. Evaluering av undervisningen viste at de ansatte i stor grad hadde hatt nytte av denne.

Spredning

  • USHT`s hjemmeside
  • Vårkonferanse i USH Helgeland vår 2008
  • Sykepleierkongressen 2008
  • Fylkesmannen i Nordland
  • Årlige helsekonferanse 2010.