Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: strawberry in hand on nature

« I Prøysens fotspor» og «Vi synger Margrethe Munthes sanger»

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Aktivitetsuker for pasienter som bor på sykehjem med fokus på gjenkjenning av fortellinger og sanger.

Prosjektleder: Monica Berg monica.berg@elverum.kommune.no og Berit Husa Gran berit.husa.gran@elverum.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: 2009-2013
Ferdig: 2013

Bakgrunn

Vi ønsket å arrangere ulike aktivitetsuker for pasienter som bor på sykehjem for å skape gylne øyeblikk for pasienter med demens. Det skulle være fokus på kjente personligheter som pasientene hadde et forhold til fra tidligere i livet. Ettersom både Alf Prøysen og Margrethe Munthe er kjente forfattere med aner fra Hedmark ble disse valgt ut. Vi hadde aktiviteter en hel uke med ett fokusområde. Det ble arrangert:

  • Offisiell åpning av enhetsleder ved sykehjemmet
  • Det ble laget egne sanghefter med kjente sanger (tilrettelagt for personer med demens)
  • Vi besøkte ulike museer eller forfatterens hjemsteder
  • Det ble vist filmer
  • Det kom personer inn til sykehjemmet for å underholde pasientene

Vi hadde hele tiden fokus på personsentrert omsorg slik at aktivitetsmengden ble tilpasset hver enkelt pasient.

Mål og hensikt

  • Prosjektet skulle bidra til økt aktivitet og trivsel for pasientene gjennom å skape gylne øyeblikk
  • Prosjektet skulle bidra til å øke kunnskapen hos ansatte ved sykehjemmet om sang/ historiens innvirkning på språk og sosial kontakt for pasienter med diagnosen demens
  • Vi skulle stimulere til økt samarbeid mellom de tre sykehjemmene som utgjør USH Hedmark

Tiltak og gjennomføring

Ved sykehjemmet ble det satt av uker med forskjellig fokusområdet som de ansatte og frivillige hadde laget et program ut i fra pasientenes ønsker.  Programmet ble delt ut til hjemmeboende dagpasienter som hadde tilbud om dagsenterplass på sykehjemmet. Det ble også sendt ut invitasjon til alle pasienter som bodde på en av de tre sykehjemmene som utgjør USH Hedmark. Hele uken hadde aktiviteter som var i tråd med fokusområdet. F.eks. i uken hvor det var «I Prøysens fotspor» så var det Alf Prøysen som ble tematisert både ved hjelp av fortellinger og sanger.

Resultat

Aktivitetsukene har vært svært populære for pasientene ved sykehjemmet, og pasientene har gitt uttrykk for at de synes dette har vært et positivt innslag i deres hverdag på sykehjemmet. Det har også vist seg at pasientene har kunnet synge med på mange av forfatterens viser og henter frem gamle minner som de har fra tidligere i livet. Mange pasienter kunne fortelle om ting de husker fra blant annet deres første skoledag, julekvelder og deres familieliv. I ettertid av prosjektet er det satt i gang lese- og sanggrupper for pasientene ved dagsentret på sykehjemmet. Vi har også prøvd ut individualisert musikkterapi til noen utvalgte pasienter i ettertid av dette prosjektet. Lesegruppene blir i dag arrangert av frivillige inn i sykehjemmet.

Samarbeidspartnere

Kommunens dagtilbud og frivillige organisasjoner, Prøysenhuset i Ringsaker kommune, Munthegården og Skogmuseet i Elverum kommune.