Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: watercolor hand print on white paper

Berøring og generasjonssang

Publisert 23. april 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Bevisstgjøre ansatte på hvor viktig berøring og sang er ovenfor personer med demens.

Prosjektleder: Kari Engen Dihle
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: November 2014
Ferdig: 2014

Bakgrunn

Vi har vært i en omstillingsprosess. Fra å være et omsorgssenter for somatiske pasienter til å bli et senter for pasienter som har en demensdiagnose.

Mål og hensikt

  • Ønsket å vise enkle metoder som ikke var kostbare og som ikke stjal for mye tid.
  • Mer ro på avdelingene.

Tiltak og gjennomføring

  • Lagd tiltak på tiltaksplanen.
  • Brukt døgnregistreringsskjemaer når det har vært nødvendig.

Resultat

  • Mer forståelse av personalet og roligere pasienter.
  • Mer ro på avdelingen.

Samarbeidspartnere

Lene Dieserud Ertner og Ruth Elisabeth Engøy Solberg