Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Aloe Vera

Sykepleieres erfaringer ved bruk av aloe vera og tetre i behandling av sår

Publisert 28. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Prøve ut naturprodukter som kan gi alternativer til den eksisterende sårbehandling.

Prosjektleder: Berit Johannessen
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Vest-Agder
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2011
Ferdig: 2011

Aloe vera og tetre virker godt på ulike typer sår, og sykepleiere liker å jobbe med naturprodukter.

Finansiering

Universitetet i Agder

Samarbeidspartnere

Songdalen, Grimstad og Kristiansand kommuner

Bakgrunn for prosjektet

Behov for nye metoder i sårbehandling.

Hensikt og mål

Hensikten var å prøve ut naturprodukter som kan gi alternativer til den eksisterende sårbehandling.

Tiltak

Rense og behandle sår med tetre og aloe vera, samt gi aloe vera juice som næringstilskudd.

Gjennomføring og resultater

13 pasienter med ulike typer sår fikk tilpasset en prosedyre med enten aloe vera og tetre eller bare et av midlene. 6 av disse fikk svært god virkning og 5 fikk god virkning av behandlingen. Deltagerne ønsker å inkludere disse naturmidlene i sitt sårbehandlingsrepertoir.

Spredning

Det skal skrives artikler og prosjektet vil bli presentert på konferanser.

Rapporten er lagt ut på senter for omsorgsforskning.