Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

«Trykksår – Nei takk!»

Publisert 13. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Utarbeide en felles forståelse for klassifisering av trykksår, og forebygging/behandling av disse.

Prosjektleder: Monica Berg monica.berg@elverum.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: April 2015 - desember 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Trykksår er et omfattende problem i helsetjenesten, og forekommer både i primær- og spesialisthelsetjenesten. En del av pasientene i sykehjem har stor risiko for å utvikle trykksår. Ved at vi får identifisert risiko for denne pasientgruppen tidlig kan vi forebygge at trykksår oppstår. Et trykksår medfører mye unødvendig lidelse hos pasientene i form av redusert livskvalitet, smerter, infeksjon og forsinket rehabilitering.

Mål og hensikt

Målet med prosjektet er:

  • Redusere pasientskader
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten

Tiltak og gjennomføring

Prosjektmedarbeiderne har utarbeidet sjekklister og sett på ulike kartleggingsverktøy som brukes for å klassifisere trykksår. Vi bruker Bradenskala og har laget en lommeversjon av denne som pleierne kan ha i lommen når de er på vakt. Sjekklistene ivaretar kartleggingen som skal gjøres når pasienten kommer til avdelingen. Deretter sjekkes risikopasienter daglig og forebyggende tiltak iverksettes. Det er også utarbeidet en brosjyre som deles ut til pasienter og pårørende som har fokus på forebygging av trykksår.  

Resultat

I prosjektperioden har vi jobbet på tvers av avdelinger, og de ansatte har delt erfaringer i forhold til temaet trykksår. Vi har i prosjektperioden brukt noe tid på å finne gode og kunnskapsbaserte prosedyrer i forhold til temaet. Vi jobber nå med å kvalitetssikre prosedyren forebygging av trykksår som vi ønsker å benytte ved sykehjemmet. Vi har i tiden siden oppstart blitt kjent med kartleggingsverktøyet som vi har ønske om å benytte og jobber med å gjøre dette kjent for alt personal på avdelingene. Erfaringene vi har fått med dette er at det må være lett tilgjengelig slik at de ansatte lett kan ta dette i bruk. Som et ledd i dette har vi derfor laget en lommeveileder av Bradenskalaen. I tillegg så vi også at det var et behov for en informasjonsbrosjyre som kan gis til pasientene og pårørende i noen tilfeller.