Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Aktivitet og sysselsetting for yngre personer med demens

Publisert 13. august 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Tilrettelegge aktiviteter og utvikle kompetansemessig, faglig og praktisk samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Prosjektleder: Ida Lindstad Skotheim
ProsjektlederX: ...
Tema: Forskning
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2010
Ferdig: 2010

Hensikt og mål

Kort sikt:

Skape tilbud til en sårbar pasientgruppe som ikke har noen aktivitet- eller sysselsettingstilbud i vårt område. Utvikle kompetansemessig, faglig og praktisk samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.

Lang sikt:

Etablere samarbeid med omliggende kommuner som har lavere befolkningsgrunnlag og dermed statistisk sett færre pasienter i denne gruppen.

Tiltak

Etablere aktivitet to dager pr uke på Teknisk hjelpemiddelservice og ved Sunnmøre Museum. I prosjektet er det aktivitet på to steder i Ålesund Kommune: Teknisk hjelpemiddelservice og Sunnmøre Museum. Eksempel på aktiviteter: Enkle reparasjoner, monteringer, rengjøring av utstyr, kvisting, klipping av renninger, foring av dyr, maling, tilbereding av lunsj i Ytterlandstova, turgåing. Alle aktiviteter foregår sammen med personale.

Gjennomføring

Videreføring av tilbudet inn i ordinær drift ved Aktivisering og velferdstjenester i Ålesund kommune.

Bakgrunn for prosjektet

Det finnes ingen tilbud til denne pasientrguppen og deres pårørende. Forskning viser at gode dagtilbud utsetter innleggelse i institusjon, reduserer belastningen for pårørende og gir økt livskvalitet. (Rokstad, Anne Marie Mork og Kari Lislerud Smebye (red): Personer med demens, møte og samhandling. Akribe 2008.

3-årig forsknings og utviklingsprogram: ”Det er bare i de største bykommunene det vil være grunnlag for å bygge opp egne tilbud til yngre personer med demens".

Det er derfor nødvendig å utvikle samarbeidsmodeller mellom kommuner og regionale helseforetak som sikrer at yngre personer med demens mottar tilrettelagte tjenester uavhengig av hvor de bor”. (www.aldringoghelse.no)

Samarbeidspartnere

 • Ålesund kommune
 • USH Møre og Romsdal
 • Helse Sunnmøre ved alderspsykiatrisk seksjon
 • Demensforeningen i Ålesund og omegn
 • Eldrerådet i Ålesund kommune.

Kan også åpne for deltagelse fra omliggende kommuner etter hvert.

 

Finansiering

 • Skjønnsmidler fra fylkesmannen
 • Egeninnsats fra Aktivisering og velferdstjenester Ålesund kommune
 • Frie midler fra Utviklingssenteret i Møre og Romsdal
 • Egeninnsats fra Helse Sunnmøre ved Alderspsykiatrisk seksjon

Spredning

 • Informasjon i halvårsplan for seniorsentrene.
 • Egne foldere og plakater skal utarbeides.
 • Intervju i Sunnmørsposten.
 • Informasjon på pårørendeskole, i demensforeningen, helselag.
 • Epost til fastleger.
 • Møte med spesialisthelsetjenesten (geriatrisk og nevrologisk poliklinikk)