Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Behandlingslinje demens

Publisert 25. mai 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

En pekepinn på hvilke tilbud og hjelp som finnes innen demens i kommunehelsetjenesten.

Prosjektleder: Anne Marthe Sedlak
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2015
Ferdig: 2015

UHT Oslo ønsker å kunne tilby en behandlingslinje som skal gi en pekepinn og orientering på hva av tilbud og hjelp som finnes til personer med demens og deres pårørende i kommunehelsetjenesten.

Finansiering

Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere

Bydelsoverlege i Bjerke bydel - Turi Bondeson, GERIA – Ressurssenter for demens/alderspsykiatri, hjemmetjenesten Bjerke bydel.

Bakgrunn for prosjektet

Det er tatt utgangspunkt i eksisterende behandlingslinje for personer med demens i spesialisttjenesten. UHT Oslo så behovet for en lignende linje for kommunehelsetjenesten.

Hensikt og mål

At personer med demens og deres pårørende skal få bedre hjelp i kommunehelsetjenesten.

Tiltak

En komplett oversikt, behandlingslinje, over alle tilbud som finnes innen demens i kommunehelsetjenesten