Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Dagtilbud og avlastningsordninger for personer med demens

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utviklet spesielt tilrettelagte korttids- og avlastningstilbud, støttekontaktordninger og besøkstjeneste.

Prosjektleder: Liv Taranrød
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2009
Ferdig: 2009

Målet er å øke kapasiteten og heve kvaliteten i tjenestetilbudet til hjemmeboende personer med demens.

Finansiering

Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse USH Østfold

Bakgrunn for prosjektet

Nasjonale og internasjonale undersøkelser viser at spesielt tilrettelagte dagtilbud både er et godt tilbud for personer med demens, kan være en kostnadseffektiv måte å tilrettelegge tjenester på og ikke minst gi hensiktsmessig avlastning for pårørende.

Hensikt og mål

Målet med programmet er å øke kapasitet og kvalitet av tilrettelagte dagtilbud og avlastningsordninger for personer med demens. Et overordnet mål er at flest mulig kommuner innen 2015 skal kunne gi et tilrettelagt tilbud til hjemmeboende personer med demens, som spesielt tilrettelagt dagsenter, dagtilbud/avlastning i eget hjem, og tilrettelagt avlastnings-/korttidsopphold i institusjon.

Tiltak

• Kartlegging • Beskrivelse av modeller, evaluering, formidling og implementering • Opplæring i prosjektkommunene • Formidling av resultater

Gjennomføring og resultater

Det er i hovedtrekk tre typer tilbud for hjemmeboende personer med demens en vil samle erfaringer fra, beskrive modeller og følge utviklingen av som grunnlag for evaluering og videre anbefalinger: dagtilbud, spesielt tilrettelagt korttids- og avlastningstilbud og støttekontaktordninger. Det vil fokuseres på ulike kombinasjoner av de forskjellige tilbudene. Ved Glemmen sykehjem USH er det ved dagtilbudet gjennomført kartlegging av ca. 16 personer. Kartleggingsskjemaer (funksjonsvurdering IADL/PADL, nevropsykiatrisk vurdering NPIQ, klinisk demensutredning KDV, belastningskartlegging)

Spredning

Evaluering og spredning ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse