Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Alders- og demensvennlig bibliotek på Deichman Oppsal

Publisert 26. oktober 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Deichman, Sykehjemsetaten ved Senter for fagutvikling og forskning/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo og Bydel Østensjø gikk i 2018 sammen om å gjøre Deichman Oppsal til et alders- og demensvennlig bibliotek.

Prosjektansvarlig:

Deichman, SFF/USHT Oslo og hjemmetjenester i Oslo og Bydel Østensjø.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med senteret på www.oslo.kommune.no/sff eller Deichman Oppsal på www.deichman.no/oppsal

ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: Pilotprosjektet er avsluttet. Deichman jobber videre med to nye bibliotek etter modellen som ble utviklet. SFF/USHT Oslo er med som rådgivere.
Ferdig: Eldre

Foto: Bilder er tatt av Mari Gudim Torp, Ellen Andersen, Lars Schwed Nygård og Erik M. Sundt. Bildene er gjengitt med tillatelse.

Bakgrunn

Pilotprosjektet skulle finne ut og få erfaring med hvordan man kan legge til rette for at eldre og personer med demens i større grad ønsker å bruke bydelens bibliotek på Oppsal. Oppdraget kom fra Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid som del av aldersvennlig by-satsningen som byrådsavdelingen leder.

Podcast

Foreningen Leser søker bok har laget en podcast om prosjektet. Hør seksjonsleder ved Deichman bibliotek Oppsal, Mari Gudim Torp og Ellen Louise Wasserfall fra Sykehjemsetaten fortelle om hvordan de gjorde biblioteket alders- og demensvennlig. Samtale med rådgiver Veronica Salinas i Leser søker bok.

Hør podcasten her

Innbyggermedvirkning og samarbeid på tvers av tjenester

For å lykkes med prosjektet var vi avhengig av innbyggermedvirkning og samarbeid på tvers av tjenestene. Vi har samarbeidet med eldre og personer med demens. De fortalte oss hva som ikke fungerte i selve biblioteklokalet, hvilke aktiviteter de ville ha og hva som skulle til for at de følte seg velkommen. Medarbeiderne på biblioteket og i helse- og omsorgstjenestene i bydelen har også bidratt slik at biblioteket kunne bli et enda mer attraktivt sted.

Biblioteket er en lokal møteplass

Et attraktivt bibliotek er viktig. Vi vet at ensomhet og isolasjon er blant de fremste problemene som er forbundet med både alderdom og demens. Eldre og personer med demens trenger et godt kulturtilbud for å sikre sosial deltakelse og livsutfoldelse. Biblioteket spiller en viktig rolle som lokal møteplass. Etter dette prosjektet vet vi mer om hvordan eldre og personer med demens kan finne seg til rette på biblioteket, uansett alder eller eventuell demenssykdom.

Sluttrapport – til inspirasjon  

Rapporten tar for seg bakgrunnen for prosjektet og beskriver oppdraget som ble gitt av Oslo kommunes byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid. Status ved oppstart og nye tiltak beskrives, avslutningsvis evalueres resultatene og det gis anbefalinger om tiltak ved oppstart av liknende alders- og demensvennlig bibliotektilbud.

Prosjektet har gitt nyttige erfaringer. Vi håper rapporten inspirerer, og at den er konkret slik at også andre kan bruke den for å jobbe fram et alders- og demensvennlig bibliotek i eget nærmiljø.

Poster på Alzheimer Europe

Prosjektet ble presentert på poster under konferansen Alzheimer Europe i Haag, Nederland, oktober 2019.