Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Demens

Publisert 11. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Demens er fellesbetegnelse for en gruppe hjernesykdommer som fortrinnsvis opptrer i høy alder. Alzheimers er den vanligste formen for demens.

  Typiske symptomer for demens  :

  • dårlig hukommelse
  • sviktende handlingsevne
  • sviktende språkfunksjon
  • endringer av personlighet
  • problemer med daglige gjøremål
  • angst og depresjoner
  • endring av atferd.