Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Demensdagene 2011

Publisert 13. april 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Samarbeid mellom ulike fagmiljø der man i løpet av en uke satte fokus på demenssykdommer og hvordan de påvirker de som rammes

Prosjektleder: Lisbeth Remlo Abelsen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Troms
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

Prosjektet har sin bakgrunn i Demensfyrtårn 2011 og hadde som mål å skape en ”lavterskelarena” for informasjon og kunnskap om demenssykdommer til innbyggere i Tromsø, samt hvilke tilbud som finnes både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Gjennomføring

Prosjektet hadde informasjonsstand bemannet med helsepersonell og pårørenderepresentanter. I tillegg var det litteraturpresentasjon, fire foredrag, to filmfremvisninger og en panelsamtale knyttet til ulike sider ved demenssykdommer.

Deltagere

Utviklingssenter for sykehjem i Troms (USH), Utviklingssenter for hjemmetjenester i Troms (UHT), Tromsø kommune, Tromsø bibliotek og byarkiv, Universitetet i Tromsø (UIT), Universitetssykehuset for Nord Norge (UNN), Nasjonalforeningen Tromsø demensforening, Norske Kvinners Sanitetsforening.

Samarbeidspartnere

USH, UHT, Tromsø kommune, UiT, UNN, Nasjonalforeningen Tromsø Demensforening.

Finansiering

Prosjektet ble finansiert av Utviklingssenter for sykehjem i Troms/ Demensfyrtårn 2011.