Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Senior Man Pouring Pills Out Of Bottle

Demensfyrtårn

Publisert 03. april 2016 | Oppdatert 10. mars 2020

Prosjektet skal bidra til å sikre gode rutiner for hjemmetjenesten ved oppfølging av hjemmeboende personer med demens, med spesielt fokus på legemiddelbehandling og håndtering

Prosjektleder: Anne-Marie B. Karlsen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Telemark
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2015
Ferdig: 2015

Personer med demenssykdom er en gruppe som i særlig grad er avhengige av at andre ivaretar deres interesser og at de ulike aktørene i behandlingsapparatet har gode rutiner for samhandling, kommunikasjon og oppfølging. Legemiddelbruk og legemiddelhåndtering hos hjemmeboende personer med demens er et område hvor det er spesiell fare for svikt.
 

Hensikt og mål

 • Utvikle metoder og verktøy som sikrer og beskriver samhandling mellom hjemmetjeneste, fastlege, pårørende og andre relevante aktører
 • Utvikle metoder og verktøy som sikrer riktig legemiddelbruk og legemiddelhåndtering hos hjemmeboende personer med demens
 • Utvikle og beskrive en modell som bidrar til helhetlige og forutsigbare tjenester til personer med demens og deres pårørende
   

Tiltak

Utvikle prosedyrer for:

 • samhandling mellom hjemmetjenesten og fastlege når det gjelder diagnostisering, legemiddelbehandling og oppfølging
 • Observasjon og kartlegging for ansatte i hjemmetjenesten
 • Å sikre demenssykes behov for oppfølging av legemiddelbruk i hjemmet
   

Kompetansehevende tiltak for ansatte i hjemmetjenesten:

 • Grunnleggende kunnskap om demens
 • Observasjoner og bruk av kartleggingsverktøy
 • Legemiddelbehandling til personer med demens
 • Videreutdanning innen demens, med åpne forelesninger
   

Gjennomføring og resultater

 • Delta i en interkommunal satsning i Skien og Porsgrunn for å bedre samhandling mellom fastlege, hjemmetjenesten og andre omkring personer med demens
 • Delta i prosjekt i Porsgrunn kommune i forhold til hjemmetjenestens organisering av tjenester til personer med demens
 • Utarbeide prosedyrer i samhandling med prosjektgruppene
 • Resultater spres til andre kommuner gjennom læringsnettverk
   

Samarbeidspartnere

 • Referansegruppe:
  • Solveig Hauge, førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark
  • Marianne Holm, overlege ved Alderspsykiatrisk avdeling - STHF
  • Audhild Arnesen, seniorrådgiver Fylkesmannen i Telemark
  • Vegard Høgli, kommuneoverlege Skien kommune
  • Kai Heier, fastlege Porsgrunn kommune
  • Turid Veggeland - tilsynsfarmasøyt
  • Marit Nåvik, ergoterapeut ved Alderspsykiatrisk avdeling - STHF og leder for Alderspsykiatrisk fag og forskningsnettverk TeVe
  • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
 • Samhandlingsprosjekt omkring kronikergruppene i Skien og Porsgrunn kommuner
 • Interkommunalt demensnettverk i Telemark