Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 1137065130

Demenssatsing 2020

Publisert 08. mai 2020 | Oppdatert 11. mai 2020

Et samarbeidsprosjekt for bedre tjenester til hjemmeboende med demens og deres pårørende i alle trønderske kommuner.

Prosjektansvarlig: Nasjonalforeningen i Trøndelag, USHT Trøndelag (nord og sør)
Prosjektleder: Siri Brustad, siri.brustad@nasjonalforeningen.no
Tema: Prosjekt
Fylke: Trøndelag
Status: Pågående
Periode: 2019-2020
Ferdig: 2020

Mål

  • Bidra og motivere for flere pårørendeskoler
  • Bidra og motivere for brukerskoler for personer med demens
  • Sørge for god oppfølging av konseptet et mer demensvennlig samfunn
  • Sørge for tilbud til pårørende til Lewy body demens på tvers av kommuner i Trøndelag
  • Sørge for tilbud til pårørende til Frontallappdemens på tvers av kommuner i Trøndelag
  • Vise mulighetsrommet og motivere for gode dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens

Gjennomføring

Nasjonalforeningen koordinerer prosjektet med støtte fra utviklingssentrene i Trøndelag, og baserer seg på utstrakt kontakt med kommunene og brukerorganisasjoner. Prosjektet prioriterer aktiviteter knyttet til følgende fokusområder:

  • Demensvennlige samfunn i Trøndelag
  • Menneskerettigheter og brukermedvirkning gjennom "Sjeldne hørte stemmer"
  • Familier i tidlig fase av sykdommen