Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Couple of seniors

Demensteam på sykehjem i Oslo

Publisert 09. juli 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

Demensteam på sykehjem bidrar til økt fokus på pasientens funksjonsnivå, samt økt bevissthet om demenssykdommer generelt

Prosjektleder: Christina L. Johannesen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

Hensikt og mål

 1. Utvikle og teste ut modell for hvordan utredning av kognitiv svikt best kan gjennomføres på sykehjem
 2. Bidra til at personer med demenssymptomer som er på sykehjem skal få en grundig utredning. Utredningen skal bidra til et tjenestetilbud som er tilpasset pasientenes kognitive og fysiske funksjon, og at dette fremkommer i pasientenes tiltaksplan
   

Tiltak

 • Etablere en hovedprosjektgruppe med representanter fra hver sykehjem
 • Sykehjemmene opprettet tverrfaglige demensteam med utgangspunkt i de fagressurser de disponerte
 • Opplæring av personalet i bruk av utredningsverktøyet
 • Gjennomføring av utredning på pasienter med symptomer på demenssykdom.
   

Gjennomføring

 • Sykehjemmene tok i bruk utredningsverktøy til bruk for helsepersonell og sykehjemsleger
 • Teste ut hvordan utredningsverktøyet fungerer som et hjelpemiddel i en travel sykehjemshverdag
 • Det ble vurdert i hvert enkelt tilfelle hvilke kartleggingsskjema som var nødvendige for å få en grundig vurdering av pasientens funksjonsnivå
   

Resultater

 • Bruk av kartleggingsskjema bidro til systematisk utredning av pasienter på sykehjem, samt avdekket om pasienter hadde andre lidelser som ga demenssymptomer
 • Pasienter med demenssymptomer har blitt grundig utredet
 • Økt fokus på pasientens funksjonsnivå og demenssykdommer generelt på avdelingen
   

Bakgrunn for prosjektet

Mange kommuner mangler rutiner for hvordan de iverksetter utredning av kognitiv svikt og demens. Det antas at ca 80 % prosent av de som bor på sykehjem har en kognitiv svikt eller en demenssykdom, men det er bare 55 % av disse som er diagnostisert. Vi opplever også at mange av vår pasienter har demenssymptomer som ikke er blitt utredet. For å kunne iverksette riktige fysiske og sosiale tiltak med utgangspunkt i pasientens funksjonsnivå, er det en forutsetning at pasienten er utredet.

Samarbeidspartnere

Abildsø sykehjem, Langerud sykehjem, Oppsal sykehjem og Nordseterhjemmet.