Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Fra vask til bad

Publisert 27. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Miljøet, taktil stimulering og berøringens betydning for personer med demens i sykehjem.

Prosjektleder: Janne Kristiansen, avd. leder, Moen sykehjem
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Hedmark
Status: Avsluttet
Periode: 2009-2010
Ferdig: 2010

Et prosjekt om sansestimuleringens betydning for personer med demens i sykehjem. Kan vi ved å ta i bruk badet og berøring som et miljøtiltak skape ro, gi økt velvære, samt redusere angst og uro for denne pasientgruppen?

Finansiering

 • Egne midler
 • Høgskolen i Hedmark (Praksismidler)
 • Fylkesmannen i Hedmark (Kompetanseløftet)
 • støtte fra lag og foreninger.

Samarbeidspartnere

 • USH Hedmark
 • Høgskolen i Hedmark
 • Chanette Roihjert (taktil stimulering)

Bakgrunn for prosjektet

En undersøkelse foretatt av Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i 2005, viser at omtrent 80% av pasientene i norske sykehjem har en demens diagnose, men det finnes tilrettelagt botilbud for kun 20% av disse (Engedal & Hauge, 2006). Det fysiske miljøets utforming er av stor betydning i møte med denne pasientgruppen. På grunn av mangel på tilrettelagte plasser befinner flesteparten av disse pasientene seg i store sykehjemsavdelinger hvor miljøet er stort og uoversiktlig. Dette vil kunne skape en del unødig uro for denne pasientgruppen som har et bedre tilbud i små tilrettelagte enheter. Det har vært mye fokus på miljøbehandling og gode resultater av å jobbe systematisk med miljøbehandling til denne pasientgruppen. Dette er bakgrunnen for at vi ønsket å bruke badet på avdelingen til mer en bare å ta et bad. Dette skulle oppleves som en godt trygt rom, og vi ville se om dette kunne redusere angst og uro for denne pasientgruppen.

Hensikt og mål

 • Tilby pasientene best mulig pleie innenfor tema – miljøbehandling – berøring og sansestimulering (taktil stimulering)
 • Utvikle kunnskap innenfor områdene demens, miljøbehandling og bevisst berøring som sansestimulering (taktil stimulering)
 • Utvikle sykepleietjenesten på sykehjemmet sin kompetanse i å kritisk granske sin egen virksomhet med utgangspunkt i best mulig kunnskap (Kunnskapsbasert praksis)

Resultater

Resultater:

 • Pasientene ga uttrykk for at de synes det er svært positivt med et bad, de ga uttrykk for av velvære når de kom inn på badet
 • De ansatte ga uttrykk for at de følte de fikk bedre tid til pasientene i badesituasjonen fremfor de tradisjonelle stellesituasjonene
 • Personalet opplevde å gi pasienten noe ekstra i en hektisk arbeidshverdag
 • Personalet har fått økt kompetanse i forhold til miljøbehandlingstiltak
 • Vi har sett god effekt av systematisk bruk av bad til denne pasientgruppen. Etter at pasientene hadde brukt badet noen ganger ble det en trygghet for de. Evalueringsskjemaene som ble brukt viste at pasientene var mindre urolige i etterkant av at de hadde vært i badet og fått taktil berøring.

Spredning

Prosjektet har vært presentert på nettverkskonferansen i Hedmark.