Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Marte Meo-filmveiledning i arbeid med personer med demens

Publisert 16. februar 2012 | Oppdatert 10. mars 2020

Forebygge bruk av tvang ved å øke personallets kunnskap, observasjonskompetanse og handlingsberedskap.

Prosjektleder: Inger Gjelstad
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2011
Ferdig: 2011

Marte Meo-filmveiledning er en veldokumentert metode som kan styrke og utvikle helsearbeidernes samhandlings kompetanse og kommunikasjonsferdigheter i den daglige omsorgen for personer med demens. Metoden er også velegnet til forebygging av utfordrende atferd.

En viktig forutsetning for prosjektet var at en av våre sykepleiere hadde utdannet seg til Marte Meo-veileder og hadde god kompetanse til å gjennomføre filming og veiledning på en faglig forsvarlig måte.

 

Tiltakene skal bidra til

 • økt kompetanse og økt handlingsberedskap hos personalet i forhold til å forebygge bruk av tvang
 • økt kompetanse hos personalet i forhold til bruk av funksjonsstøttende kommunikasjon overfor personer med demens
 • utvikling av observasjonskompetanse hos personalet i forhold til ulike behov og kroppsspråk hos personer med demens.

Gjennomføring og resultater

 • Det ble identifisert 4 ulike samhandlingssituasjoner som opplevdes som utfordrende i praksis.
 • Det ble gjennomført filmopptak og veiledning i forhold til disse.
 • Hver prosess bestod av 1-5 basisfilmer med påfølgende veiledning. Hver prosess tok ca 5 uker.
 • Pårørende ble informert og filmene vist bare til personalet som har den daglige omsorgen for pasienten.
 • Det ble undervist i metoden som en del av gjennomføringen av Demensomsorgens ABC del 2.
 • For å evaluere prosjektet ble det gjennomført 3 fokusgruppeintervjuer med 2-3 deltakere fra hver av de 4 veiledningsgruppene.

Resultatene er under bearbeidelse.

Bakgrunn for prosjektet

Arbeid med personer med demens stiller store krav til helsearbeiderens evner til å inngå i meningsfullt samspill. Miljøbehandling er en viktig tilnærmingsmåte og personalets relasjonskompetanse og kommunikasjonsferdigheter er viktige forutsetninger for å få dette til.

Spredning

 • Prosjektet er presentert: 27 sep NSF seminar: Eldre og psykisk helse
 • 24. oktober Fylkesmannens erfaringskonferanse, Frie midler
 • 9. februar: Nasjonal Marte Meo konferanse, Bergen