Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Miljøbehandling for personer med demens

Publisert 09. juli 2015 | Oppdatert 10. mars 2020

En gjennomgang av forskning om bruk av musikk, bruk av sansehagen og fysiske omgivelser, og beskrivelse av ulike modeller for opplæring av ansatte i metodene innen miljøbehandling.

Prosjektleder: Christina Johannessen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2008-2011
Ferdig: 2011
Samarbeidsparnere: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, GERIA (Oslo kommunes ressurssenter for demens og alderspsykiatri) og undervisningssykehjemmene i Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold. Bakgrunn for prosjektet: Helsedirektoratet ønsker kompetanseheving på sykehjemmene for å følge opp Demensplan 2015. Tre hovedundervisningssykehjem (i Songdalen, i Oslo og Tromsø) ble utpekt av Helsedirektoratet til å være ”demensfyrtårn”. Dette innebærer at de skal ha et særlig ansvar og vil bli tillagt oppgaver i forhold til handlingsplanen for en styrket demensomsorg. Oppgavene skal knyttes til forsknings- og utviklingstiltak i en 3- års periode fra 2008- 2011. Miljøbehandling for personer med demens – Demensfyrtårnprosjektet 2008-11 • Individualisert musikk • Individualisert bruk av Sansehage • Demensvennlig design. Hensikt og mål: Helsedirektoratets overordnede hensikt med å opprette Demensfyrtårn- prosjektene ved de tre undervisningssykehjemmene er som følger: • Bidra til økt kompetanse om demens • Bidra til økt forskning og utvikling • Bidra til økt dokumentert kunnskap og implementering av disse

Demensfyrtårn 2008 - 2011.

Finansiering

Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere

GERIA-Oslo kommunes ressursenster for demens og alderspsykiatri Kirkens Bymisjon Institutt for sykepleievitenskap, UiO Utviklingssenter for sykehjem i Akershus Utviklingssenter for sykehjem i Hedmark Utviklingssenter for sykehjem i Østfold Utviklingssenter for sykehjem i Oppland

Bakgrunn for prosjektet

Helsedirektoratet ønsket kompetanseheving på sykehjemmene for å følge opp Demensplan 2015. Tre hovedundervisningssykehjem (i Songdalen, i Oslo og Tromsø) ble utpekt av Helsedirektoratet til å være ”demensfyrtårn”. Dette innebar at disse sykehjemmene fikk et særlig ansvar og fikk oppgaver i forhold til handlingsplanen for en styrket demensomsorg. Oppgavene ble knyttet til forsknings- og utviklingstiltak i en 3- års periode fra 2008- 2011.

Hensikt og mål

Helsedirektoratets overordnede hensikt med å opprette Demensfyrtårn- prosjektene ved de tre undervisningssykehjemmene er som følger: • bidra til økt kompetanse om demens • bidra til økt forskning og utvikling • bidra til økt dokumentert kunnskap og implementering av disse.

Tiltak og gjennomføring

  • Utvikle en kunnskapsoversikt over relevant litteratur og praksis innenfor miljøbehandling. I samarbeid med Institutt for sykepleievitenskap ved Universitetet i Oslo ble det gjennomført en litteraturgjennomgang av temaene Individualisert bruk av musikk, individualisert bruk av sansehage og demensvennlige design.
  • Utvikle, videreutvikle og implementere modeller for miljøterapeutiske tiltak. Innenfor dette området inngikk vi samarbeid med flere kompetansesentre for å planlegge kompetansehevingstiltak innenfor miljøbehandling på sykehjem i Helseregion øst.
  • Kompetanseutvikling i miljøbehandlingsmetoder for sykehjemspersonell ble iverksatt sammen med prosjektets samarbeidspartnere. Disse kursene ble arrangert: individualisert bruk av musikk, demensvennlig design, individualisert bruk av sansehage, ”Bevegelse fra hjertet” og kurs om pasientrettighetsloven (kapittel 4A).
  • Evaluere effekt og nytteverdi av implementerte modeller. Det ble gjennomført spørreundersøkelser før og etter kurs for å kartlegge kursdeltakernes opplevelse av nytte av de ulike miljøbehandlingsmetodene.
     

Resultater

For å lykkes med forankring av miljøbehandling på sykehjem kan det se ut som om følgende faktorer er viktig: Praktisering av personsentrert omsorg, samt personale som innehar kunnskap om demenssykdommer og hver enkelt pasients sykdomsutvikling.