Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Senior woman holding an old wedding photo

Miljøtiltak for sykehjemsbeboere

Publisert 19. august 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

Miljøbehandlingsprosjektet skulle sette fokus på innføring av miljøtiltak for beboerne ved Haugtun omsorgssenter. Ulike tiltak som aktivitetskasser, erindringskasser, kaffeslabberas, velværerom, erindringsgrupper og trim ble innført.

Prosjektleder: Kari-Merete Aamo
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Avsluttet
Periode: 2009-2010
Ferdig: 2010

Finansiering

Egne midler, støtte fra lag og foreninger, lokal handelstand (produkter til velærerom)

Samarbeidspartnere

  • Styringsgruppe(leder for USH, avdelingslederne, seksjonsleder sykehjem)
  • Prosjektgruppe( prosjektleder, hjelpepleiere fra hver deltakende avdeling, beboer, pårørende, aktivitør, ergoterapeut, veileder fra Høgskolen i Gjøvik og leder i venneforeningen)
  • Venneforeningen Haugtuns venner, Mjøsmuseet

Bakgrunn for prosjektet

Opplevelse av lite tilrettelagte miljøtiltak for beboerne

Hensikt og mål

Økt fokus på miljøbehandling, tilrettelagte aktiviteter for beboere ved omsorgssenteret

Tiltak

Kartlegging av beboere og personalets opplevelse av nå-situasjon, beboernes ønsker for miljøtiltak. Aktivitetskasser på alle enheter med sangbøker, idebøker om miljøtiltak, kryssord, ordtakslek, huskehåndboka, trimprogram etc. Innføring av bruk av pasientopplysningsskjema til alle avdelinger, og utarbeidelse av prosedyre for bruk av denne. Samarbeid med Mjøsmuseet om utarbeidelse av erindringskasser; utlånskasser med gamle gjenstander. Kaffeslabberas for beboere i omsorgsleilighetene, samarbeid med venneforeningen. Omgjøring av tidligere bad til velværerom for alle beboere ved omsorgssenteret. Erindringsgrupper og trim til musikk for beboere i demensavdelingen.

Gjennomføring og resultater

Tiltakene ble gjennomført, men med noe ulikt resultat. Fokus på lederforankring for strukturert implementering av tiltakene.

Spredning

Flere omtaler i lokal USH avis som sendes ut til senteret samt til de andre omsorgssentrene i kommunen Omtale i lokalavis i forbindelse med USH dager. Planlagt omtale ved åpning av velværerom.