Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Demensvennlig sykehus på Aker helsearena - opplæring

Publisert 10. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Opplæring av ansatte i Oslo sykehusservice (ikke-helsefaglig personell) mht hvordan møte besøkende med kognitiv svikt. Identisk opplæring ble gitt på to ulike tidspunkt for at flest mulig ansatte skulle kunne delta.

Prosjektansvarlig:

Senter for fagutvikling og forskning/USHT i Oslo

Finansieringskilde: Egenfinansiering

Prosjektleder: Lene Dieserud, Fagkonsulent, lene.dieserudertner@sye.oslo.kommune.no, tlf. 92845560.
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: Opplæringen avholdes etter behov, neste gang mars 2018.
Ferdig: Eldre

Foto: OUS/Anders Bayer

Bakgrunn

På Aker helsearena er det et utstrakt samarbeid mellom senteret som kommunal aktør, og OUS (Oslo Universitetssykehus). Senteret tilbød seg å holder opplæringsprogrammet med mål om å øke kunnskapen om demens.

Mål

Skape personsentrerte møter mellom ansatte og besøkende ved sykehuset. At ikke-helsefaglig personell skulle få kjennskap til og noe kunnskap om hvordan de best kan møte besøkende personer med kognitiv funksjonsnedsettelse og gi hjelp som er til nytte. Eksempelvis: Hvordan bistå når noen ankommer Aker, men skulle vært på Ahus, kommer til time på feil dag/dato, har orienteringsproblemer og ikke finner frem på området, har hukommelsesproblemer og ikke husker beskjeder som blir gitt, pasienter skal forflyttes uten selv å vite hvor de er eller hvor de skal mv.

Dette er en spennende og viktig satsing i arbeidet med å skape en mer demensvennlig helsetjeneste. Det er det gode samarbeidet som gjøres mellom kommunen og sykehuset på Aker helsearena som gir oss denne muligheten til å møte pasienter og pårørende på en bedre måte.

Tiltak og gjennomføring

Målgruppen: Alle ansatte i støttefunksjoner opp mot den kliniske virksomheten (resepsjon, vakt/sikkerhet, portør, transport, renhold, eiendom).

Tiltak 1: Alle (ca 25 personer) fikk tilbud om 1 times opplæring i henhold til Nasjonalforeningen sitt opplæringsprogram for Demensvennlig samfunn: Gjennomgang av lysbildepresentasjon med vekt på vanlige symptomer og hverdagsutfordringer for personer med demens samt visning av to filmer samt dialog og refleksjon rundt aktuelle problemstillinger i møte med besøkende på Aker.

Vi har også hatt 2 kurs for avdelingen for utdeling av medisinske behandlingshjelpemidler på OUS- avdeling Ullevål. Der var det vel 8-10 personer hver gang.

Tiltak 2: Vi hadde en oppfølging med lederne for de ulike serviceavdelingene på høsten 2016 hvor vi inviterte med vår ekspertgruppe på SFF, bestående av personer med demens, for å gi tilbakemelding på hovedinngangen til Aker. De skulle vurdere atmosfære, belysning, møblering, fargevalg, skilting/orienteringsmuligheter, service. De fikk blant annet i oppgave å konkret teste ut hvordan finne toalettet, røntgen, og hvordan komme seg til legevakten på Aker.

Deres erfaringer ble delt med ansvarlige ledere på Aker helsearena. Lederne fikk nyttige tilbakemeldinger som de vil ta hensyn til i ombyggingen!

Verktøy og materiell

Ved oppstart: Nasjonalforeningen sitt opplæringsprogram for Demensvennlig samfunn (inkludert to filmer)

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Måten servicepersonellet møter besøkende på er blitt mer personsentrert, ikke bare serviceinnstilt.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

At selv et svært kort undervisningsopplegg (1 time) kan ha stor betydning for muligheten ikke-helsefaglig personell som jobber på en helsearena har, til å yte personsentrerte tjenester. 

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Alle kommuner har anledning til å inngå samarbeidsavtale med Nasjonalforeningen for å få tilgang til opplæringsmateriellet til Demensvennlig samfunn-satsingen. Ta kontakt med sykehus eller andre aktører innenfor offentlig og privat sektor som kan dra nytte av opplæringsprogrammet og inngå samarbeid, eksempelvis taxinæring/offentlig transport, bibliotek, apotek mv.

Resultater 

Publisert på SFF/USHTs FB side:

https://www.facebook.com/sykehjemsetaten/posts/1077790545626023

Omtale fra artikkel publisert på OUS sin intranettside (se vedlegg): «Dette kurset er viktig for hele målgruppen. Men det burde egentlig være allemannseie – på linje med basiskunnskap om førstehjelp – og god folkeskikk.»

Tidligere deltakere har nå etterspurt en oppfølgingsundervisning, og det er også aktuelt å invitere inn frivillige Sykehusverter til undervisningen!

Samarbeidspartnere

Oslo sykehusservice, Aker helsearena, ved Gjertrud Spillum, Spesialrådgiver/koordinator, Oslo sykehusservice Aker