Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Kunnskapstjenesten Almas hus og åpne visninger/ kurs

Publisert 13. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Almas hus, er en kunnskapstjeneste og et visningsmiljø som viser hvordan omgivelser, hjelpemidler og velferdsteknologi kan gjøre hverdagen enklere og tryggere for personer med kognitiv svikt eller demens, enten man bor i eget hjem eller på institusjon. 

Prosjektleder: Sigrid Aketun: Sigrid.aketun@sye.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: Løpende. Datoer legges jevnlig ut på nettsiden www.almashus.no
Ferdig: Eldre

I Almas hus blir besøkende (publikum, helsepersonell og beslutningstakere) tatt imot av fagpersoner fra senteret eller Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse, og man kan lære mer om:

  • demensvennlig utforming
  • hjelpemidler og teknologi i et hjemlig miljø
  • tips om enkel tilrettelegging
  • velferdsteknologiske løsninger
  • bruk av belysning

Bakgrunn

Kunnskapstjenesten er en del av Senter for fagutvikling og forskning sin satsning på opplæring innen Velferdsteknologi og demens.

Mål

Målet er at publikum, helsepersonell, studenter og beslutningstagere skal ha kunnskap om hva som kan være til hjelp for personer med kognitiv svikt og demens, deres pårørende og helse og omsorgstjenesten innen tema velferdsteknologi, hjelpemidler og demensvennlige omgivelser.

Metode og tiltak

Åpen visning: Korte kurs på 1.5 time, hvor fagperson fra senteret presenterer og viser produkter og løsninger fra mer enn 30 leverandører. Kurset gir besøkende mulighet til å prøve og selv teste ut produkter. Interesserte finner datoer for visning på www.almashus.no og melder seg på i e-post til senteret; almashus@sye.oslo.kommune.no 

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?
Besøkende gir tilbakemelding i Questback og svar brukes til utvikling av visningen/ kurset. 
 
Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?
En visningsarena for velferdsteknologi, hjelpemidler og demensvennlige omgivelser gir publikum , helsepersonell, studenter og beslutningstagere tilgang til informasjon og kunnskap. 
 
Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen og eventuelt andre utviklingssentre?
Almas hus er åpen for alle fra inn og utland. Almas hus deltar i nasjonalt nettverk for visningsmiljøer som driftes av Nasjonal kompetansetjenester for aldring og helse.

Resultater

Almas hus åpnet i oktober 2012 og hadde i 2017 besøk av nær 1700 personer fra inn og utland.

Samarbeidspartnere

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. 45 leverandører av velferdsteknologi, hjelpemidler og hverdagsteknologiprodukter.

Materiell

Hvor trykker skoen? Forprosjektrapport 2011.Almas hus 
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/ah-web-prod/documents/hvor_trykker_skoen.pdf
Evaluering av innovasjonsprosjektet Almas hus 
https://s3.eu-west-1.amazonaws.com/ah-web-prod/documents/Evaluering_av_innovasjonsprosjektet_Almas_hus.pdf
Almas hus – er en kunnskapstjeneste som bidrar i demensomsorgen i Oslo Ergoterapeuten nr 1. 2015.