Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Nettsiden Hvakanhjelpe.no

Publisert 28. juni 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Nettsiden hvakanhjelpe.no viser velferdsteknologi, hverdagsteknologi, hjelpemidler og tips om demensvennlig design som kan være nyttige for personer med demens.

Prosjektansvarlig:

SFF/USHT Oslo

Finansieringskilde: Barne og likestillingsdepartementet

Prosjektleder: Sigrid Aketun. Kontakt: Marianne.haugo@sye.oslo.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Pågående
Periode: Løpende
Ferdig: Eldre

Hjelpemidlene er fra kunnskapstjenesten og visningsarenaen Almas hus i Oslo. På nettsiden kan du også få råd, tips og erfaringer som hjelp for å finne passende løsninger. På hvakanhjelpe.no finner du også en Guide om teknologi og hjelpemidler for helsepersonell som skal implementere teknologi hos hjemmeboende brukere med kognitv svikt og demens. Guiden tar for seg: Hva er behovet? Søke eller kjøpe? Ta teknologien/ hjelpemiddelet i bruk. Kunnskapstjenesten er en del av Senter for fagutvikling og forskning/Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Oslo sin satsning på informasjon innen Velferdsteknologi og demens. 

Mål

Målet er spredning av kunnskap om hva som kan være til hjelp for personer med kognitiv svikt og demens, deres pårørende og helse og omsorgstjenesten innen tema velferdsteknologi, hjelpemidler og demensvennlige omgivelser.

Metode / tiltak

Utvikling av nettsiden Hvakanhjelpe.no og drift av denne.  

Erfaringer

På hvilken måte har prosjektet bidratt til utvikling gjennom kunnskap?

Besøkende oppfordres til å gi tilbakemelding og svar brukes til utvikling av nettsiden.

Hvilke erfaringer har dere gjort, som dere tenker at andre kommuner kan ha nytte av?

Vi har hatt gode tilbakemeldinger på nettsiden og det at den fokuserer på forbrukerrettet informasjon. 

Hvilke tiltak kan igangsettes for å spre kunnskapen til hele kommunen/evt. andre USHT sentre?

Andre kommuner må gjerne la seg inspirere av oppsett og tankesett. Ved ren kopi/sitering av tekst ber vi om at det henvises til hvakanhjelpe.no. 

Resultater

Nettsiden startet som et prosjekt i 2016 og ble lansert i februar 2017. Den er nå over i ordinær drift.

Samarbeidspartnere

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

45 leverandører av velferdsteknologi, hjelpemidler og hverdagsteknologi produkter.