Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Mature woman petting dog.

Opprettelse av demensteam

Publisert 01. februar 2013 | Oppdatert 10. mars 2020

Utredning av personer der det er mistanke om demens. Rett diagnose vil føre til at de riktige hjelpetiltak blir satt i gang.

Prosjektleder: Lill-Marit Johansen
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Finnmark
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2011
Ferdig: 2011

Gruppen har gjennomført grunnleggende kompetanseheving i form av hospiteringer ved Geriatrisk poliklinikk/Alderspsykiatrisk poliklinikk i Tromsø, samt kurser i utredningsarbeid/diagnostisering og konferanser.

Finansiering

  • UHT Finnmark
  • Sør-Varanger kommune

Samarbeidspartnere

  • Dagsenter for demente
  • Hjemmebasert omsorg Sør-Varanger kommune
  • UHT Finnmark
  • Eldrerådet i Sør-Varanger
  • Demensforeningen i Sør-Varanger

Hensikt og mål

Etter forespørsel fra virksomhetsleder fra hjemmebaserte tjenester i Sør-Varanger kommune. Utrede personer der det er mistanke om demens. Rett diagnose vil føre til at de riktige hjelpetiltak blir satt i gang.

Gjennomføring og resultat

Gruppen har gjennomført grunnleggende kompetanseheving i form av hospiteringer ved Geriatrisk poliklinikk/Alderspsykiatrisk poliklinikk i Tromsø, samt kurser i utredningsarbeid/diagnostisering og konferanser. I tillegg har de alle sine fagprofesjoner å støtte seg til.

Spredning

Informasjonsbrosjyre, distribueres via hjemmetjenesten og samarbeidspartnere Avisartikler, avisinnlegg og intervju (lokalavis og region/fylkesavis) Innlegg på demenskonferanser (Demensdagen i Finnmark høsten 2011)