Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Close-up of senior man

Pårørendeskole

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Kurs (samlinger) for pårørende med utvalgte temaer innen demens, som holdninger og kommunikasjon, utfordrende adferd og sosiale aktiviteter.

Prosjektleder: Inger Lise Markussen og Inger Reidun Fosse
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Vest-Agder
Status: Pågående
Periode: 2010-2014
Ferdig: 2014

Målet er å gi pårørende til personer med demens støtte til å mestre de praktiske og følelsesmessige omstillingene og utfordringene som følger med omsorgen for en person med demens.

Finansiering

 • Utviklingssenteret i Sogndalen
 • Søgne kommune

Samarbeidspartnere

 • Søgne kommune
 • Songdalen kommune
 • Universitetet i Agder
 • Alderspsykiatrisk avdeling ved Sørlandet sykehus
 • Fylkesmannen.

Bakgrunn for prosjektet

Pårørendskolen skal sørge for kunnskap til de som har person med demens i familien.

Tiltak

6 samlinger a 2 timer med følgende temaer:

 • Demenssykdommer - sykdomslære
 • Holdninger og kommunikasjon
 • Taps- og sorgreaksjoner, utfordrende adferd
 • Sosiale aktiviteter
 • Lovverket, rettigheter
 • Informasjon om kommunenes tilbud. Omsorg for personer som bor på institusjon.

Gjennomføring og resultater

En kursrekke ble gjennomført høsten 2010 med 34 pårørende. Svært positiv evaluering fra deltakerne. Ny kursrekke planlegges for høsten 2011.

Spredning

 • Brosjyre deles ut i kommunene på legekontor, bibliotek, frivilligsentraler, hjemmetjenestene, institusjonene, dagsentrene
 • Direkte utsendelser til aktuelle deltakere
 • Markedsføring gjennom dagspresse; Søgne og Songdalen Budstikke. Fritidsnytt i Søgne. Artikkel i Søgne og Songdalen Budstikke onsdag 12. januar 2011