Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Pårørendeskoler og samtalegrupper

Publisert 07. februar 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Utviklingsprogrammet utføres på oppdrag fra Helsedirektoratet og er en del av satsningen i forbindelse med Demensplan 2015 ”Den gode dagen”.

Prosjektleder: Spesialsykepleier Maria Svennberg
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2009
Ferdig: 2009

Finansiering

Samarbeidspartnere

  • Glemmen sykehjem, Utviklingssenter for sykehjem i Østfold
  • Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse
  • Sykepleier Kirsti Hotvedt
  • Demensforeningen i Fredrikstad Frivilligsentralen

Hensikt og mål

Målet med programmet er å legge til rette for en spredning av tilbudet om pårørendeskoler og samtalegrupper til alle landets kommuner. I 2015 skal pårørende i alle kommuner ha et tilbud om pårørendeskole og samtalegruppe

Tiltak

Programmet gjennomføres med vekt på følgende: 1. Kartlegging av eksisterende tilbud i norske kommuner og beskrivelse av modeller 2. Brukermedvirkning og samarbeid med frivillige organisasjoner 3. Utprøving i modellkommuner og i enkeltkommuner 4. Undervisning, veiledning og utvikling av undervisningsmateriale 5. Etablering av nasjonalt nettverk 6. Evaluering/rapportering av modeller og tiltak

Gjennomføring og resultater

Modellkommuner, assosierte kommuner, demensforeninger og andre interesserte har mottatt informasjon og ”verktøy” for oppstart av pårørendeskoler og samtalegrupper via e-post og veiledning på telefon og/eller videokonferanse. En skriftlig veileder for oppstart og drift av pårørendeskoler er under utarbeidelse. Representanter i faggruppen har bistått med skrivearbeidet. En nettbasert versjon vil være tilgjengelig i september 2009, med trykking av papirversjon senere på året. I Fredrikstad kommune ble det i 2009 avholdt pårørendeskole 2 ganger. En på vårhalvåret og en på høsthalvåret. Skolen gikk over 6 kvelder av 3 timer hver gang(1time forelesning, kaffepause og 1,5 time samtalegruppe)I alt har over 70 personer vært med i de to pårørendeskolene som ble arrangert i 2009. pårørendeskolen er nå en fast ordning.

Spredning

Nasjonalt kompetansesenter for Aldring og helse På konferanser og seminarer