Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Portrait Of Senior Couple Hugging

Underveis - et helhetlig tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver

Publisert 13. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Ønsker å utvikle et helhetlig tilbud til pårørende med krevende omsorgsoppgaver der vi følger pårørende tett gjennom sykdomsforløpet, og tilpasser oppfølging og bistand til deres behov.

Prosjektleder: ingrid-haug.olsen@trondheim.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 01.03.2014 – 31.12.2014
Ferdig: 2014

Oppdatering 13.08.2018: Prosjektet er avsluttet, og resultatene brukes videre i et større prosjekt i regi av Ressurssenter for demens i Trondheim kommune. For mer informasjon om dette prosjektet, ta kontakt med prosjektleder ingrid-haug.olsen@trondheim.kommune.no  eller Ressurssenter for demens: https://www.trondheim.kommune.no/tema/helse-og-omsorg/radgivning/ressurssenter-for-demens/

De fleste pårørende ønsker at personen skal få bo hjemme så lenge som mulig. Erfaringer tilsier at mange strekker seg lengre enn de egentlig kan håndtere, med det resultat at de selv kan få helseproblemer. Forskning viser også at pårørende som har langvarig omsorgsansvar for personer med demens er i fare for å utvikle fysisk og psykisk sykdom og belastningsskader.

Mål og hensikt

Målet er å utvikle et tilbud som innebærer sømløse overganger mellom de ulike tilbudene. Vi skal utarbeide gode modeller for veiledning i hjemmet, kontakttelefonordning og tilpassede fleksible avlastningstilbud.

Tiltak og gjennomføring

Pårørende er deltaker i arbeidsgruppa og prosjektgruppa.

Gjennomført workshop med pårørende i ulike faser og livssituasjoner ift de tre målene. Pårørende ble utfordret til å hjelpe oss å prioritere hvilke tiltak de syntes var viktigst. De tiltakene som fikk flest stemmer danner grunnlaget for det videre arbeidet.

Vi skal lage pasient/pårørendeforløp for å skape sammenheng i tjenestetilbudet, til bruk for pårørende og ansatte.

Resultat

  • Workshop med 23 pårørende
  • Samarbeid med alle aktuelle aktører i tiltakskjeden

Samarbeidspartnere


Deltakere i prosjektgruppa

  • Pårørenderepresentant.
  • Trondheim kommune er representert ved Trondhjems Hospital aktivitetstilbudet/avlastningstilbudet, Dagtilbud i hjemmet, Midtbyen Helse- og velferdskontor, rådmannens fagstab, Byåsen hjemmetjeneste samt representant fra Helse- og velferdssenter.


Styringsgruppa

  • Består av enhetsledere til deltakere i prosjektgruppa.
  • Vi har også samarbeid med nevrolog på St. Olavs Hospital