Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: woman plays on classical acoustic guitar close up

Veiledning i bruk av sang og musikk

Publisert 15. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Øke kompetansen og forståelsen for å jobbe med sang og musikk som miljøbehandling.

Prosjektleder: Olaug Lie Sandve Olaug.lie.sandve@haugesund.kommune.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Rogaland
Status: Avsluttet
Periode: 2014
Ferdig: 2014

Bakgrunn

Det var et ønske og behov om mer kompetanse på å bruke sang og musikk i miljøbehandlingen. Helsepersonell bruker metoden, men det blir ikke jobbet systematisk med dette temaet. Bruken er ofte tilfeldig og blir ikke journalført og evaluert som andre tiltak. 

Mål og hensikt

Målet var å øke kompetansen på å bruke sang og musikk i miljøbehandlingen slik at helsepersonell kan implementere det på sin arbeidsplass.

Tiltak og gjennomføring

  • Møter med ledelsen gjennom hele prosessen
  • Valgt ut noen pasienter som vi har kartlagt musikkpreferansen til, snakket med pårørende, satt inn tiltak i forhold til og evaluert underveis
  • Gruppetilbud en eller flere ganger i uka

Resultat

Helsepersonell har fått mer kunnskap og flere erfaringer som de kan bruke.