Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Velferdsteknologikoffert

Publisert 12. juni 2019 | Oppdatert 10. mars 2020

Utvikling av en velferdsteknologikoffert med hjelpemidler

Prosjektleder: Tonje Solstad Nielsen, tonje.solstad.nielsen@drmk.no
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Buskerud
Status: Avsluttet
Periode: Oppstart mai 2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn

Avdelingen har jobbet mye med å utvikle kvaliteten på tjenesten som gis til brukere med demens og kognitiv svikt. 

Velferdsteknologi er et satsningsområde fremover, og vi ønsker å være i forkant av behov. 

Mål og hensikt

Vi ønsker økt kunnskap om hjelpemidler som kan benyttes i hjemmetjenesten.
Vi ønsker å ha en koffert med noen av hjelpemidlene tilgjengelig slik at vi kan vise brukere/pårørende hvordan de fungerer og også kunne ha til utlån frem til anskaffelse.

Tiltak og gjennomføring

5 ansatte fra avdelingen er i gang med Velferdsteknologiens ABC via Utviklingsenheten Skap gode dager.

Avdelingen er informert om at prosjektet er i gang og det er også utarbeidet en fremdriftsplan.

Det har blitt søkt om ekstra midler til anskaffelse av hjelpemidler.

 • Avdelingen er informert om prosjektet på personalmøte og via den interne Facebooksiden
 • Prosjektet får en egen artikkel i virksomhetens juleavis
 • 5 ansatte deltar på kurs Velferdsteknologiens ABC
 • 4 ansatte har deltatt på heldagskurs i demens
 • Et av temaene i virksomhetsplanen
 • Velfersteknologi er eget tema på utviklingssamtaler
 • Prosjektet er lagt frem i digitaliseringsgruppen
 • Det er avtalt møte med hjelpemiddelsentralen
 • Det er søkt midler fra digitaliseringsgruppen for innkjøp av hjelpemidler

Resultater

Økt fokus i avdelingen angående velferdsteknologi.

De ansatte er informert om at prosjektet er i gang og at alle etter hvert får økt kunnskap innen temaet.

Samarbeidspartnere

 • Utviklingsenheten Skap gode dager
 • Hjelpemiddelsentralen