Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Lær, reflekter og praktiser

Publisert 31. juli 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Vi ønsker å oppnå et kvalitetssikret praksisfelt som står i samsvar med oppdragsgivers forventninger

Prosjektleder: Lisbet Nebb
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Sør-Trøndelag
Status: Avsluttet
Periode: 2012-2014
Ferdig: 2014

Problemstillingen:

  • Hvordan utvikle praksisfeltet til å bli en god arena for læring?
  • Hvordan kvalitetssikre opplæring og kompetanseutvikling i praksisfeltet for alle studenter, elever, hospitanter, praksiskandidater, lærlinger, studenter i videreutdanning og masterstudenter?
     

Bakgrunn

Pleie og omsorgssektoren står overfor store utfordringer med hensyn til rekruttering av faglig gode yrkesutøvere. Det gis mulighet for yngre gjennom entreprenørskap i skolen til å være utplassert i yrkeslivet, som senere kan påvirke deres fremtidige yrkesvalg. Etterspørsel av ulike praksisplasser er økende fra elever ved videregående skole, lærlinger, studenter på høgskolenivå og ulike tilbud gjennom NAV. Forespørselen kan komme til ulike perioder gjennom året og det kan ofte være flere utplasserte samtidig.

Vi ser på de utplasserte som en viktig ressurs og potensielle arbeidskollegaer, og har et ønske om god oppfølging av disse. Denne oppfølging kan i dag være noe tilfeldig.

  • Usikkerhet om praksistilbudene er ”gode nok” - ikke kvalitetssikret
  • Varierende opplæring av veilederne i praksisfeltet
  • Uforutsigbar pågang på praksisplasser og ulike samarbeidspartnere
  • Uoversiktlige tidsperioder, - vanskelig med planlegging og kontinuitet

Gjennomføring

Prosjektet er et utviklingsarbeid som omfatter planlegging, opplæring og gjennomføring. Prosjektet er et samarbeid mellom helse- og velferdstjenesten i Åfjord kommune og utdanningsinstitusjonene (HiST, HiNT, NTNU, ÅVG, grunnskole og helsefagskoler) og NAV.

Prosjektledelse: Laila Refsnes, Gunnveig Årbogen Ugedal (ansvarlig for arbeidsgruppenes fremdrift) og Lisbeth Nebb (prosjektleder).

Mål og tiltak

  • Tilrettelegge og sikre god veiledet praksis for ulike brukergrupper; elever, studenter, lærlinger og praksisplasskandidater.
  • Praksisfeltet skal alltid være oppdatert i forhold til utdanningsinstitusjonenes og andre oppdragsgiveres læreplaner og mål

 

Delmål     1 Etablere kontakt mellom kommune (praksissted) og de ulike oppdragsgiverne Lage rammer/avtaler for antall praksisplasser, innhold, kvalitet osv.
Delmål     2 Oversikt over de ulike praksisplassenes tilbud Beskrive praksisplassene og hva de kan gi av tilbud, oppfølging og veiledning
Delmål     3 Kvalitetssikring av god praksis Utvikle verktøy for kvalitetssikring av praksisfeltet. Opplæring av veiledere