Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: 178522173

SVEKOMP - syke- og vernepleierstudenters sluttkompetanse etter endt bachelorutdanning

Publisert 03. juni 2019 | Oppdatert 22. oktober 2020

Hovedhensikten vil være økt sluttkompetanse etter endt utdanning, og derigjennom økt kvalitet og pasientsikkerhet. SVEKOMP prosjektet ønsker å få svar på hvilke grunnleggende ferdigheter syke- og vernepleierstudenter bør lære på høgskolen og hvilke ferdigheter de bør lære i praksis. Prosjektet ønsker å kartlegge hvordan praksis erfarer studentenes forberedthet og kompetanse på ulike nivåer av utdanningen, samt nyutdannede kollegaers forberedthet og kompetanse.

Prosjektansvarlig:

USHT Østfold.

Finansieringskilde: Fylkesmannen i Oslo Viken

Prosjektleder: Wenche Charlotte Hansen: wenche.charlotte.hansen@io.kommune.no
Tema: Forskning
Fylke: Østfold
Status: Avsluttet
Periode: 2018 - 2019

SVEKOMP er et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Østfold, Fredrikstad kommune, Høgskolen i Østfold og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Østfold. Formålet med undersøkelsen er å fremskaffe kunnskap som kan bidra til at sykepleier- og vernepleierstudenters sluttkompetanse, spesielt relatert til grunnleggende praktiske ferdigheter, imøtekommer helsetjenestens behov for kvalitet og sikkerhet.

Mål

Etablere et nettverk av fagpersoner som gir mulighet for å dele kunnskap og erfaringer. Likeså kan dette være en arena for faglig påfyll.

Tiltak og gjennomføring

Det vil gjennomføres en spørreundersøkelse av både studenter og praksisveildere. Informasjon fra spørreundersøkelsen vil gi viktig kunnskap om studenters behov for opplæring, og praksisfeltets forventninger til både student og høgskole. Denne kunnskapen kan benytttes for å skape en felles forståelse for dette, samt for å utvikle gode samarbeidsmodeller ifht utdanning av nye syke- og vernepleiere.

Publisering

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/nop2.513

Samarbeidspartnere

Fredrikstad og Eidsberg kommune, Høgskolen i Østfold, Sykehuset i Østfold, Fylkesmannen Oslo/Viken.