Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Nye praksisplasser innen psykisk helse

Publisert 02. august 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Samarbeid mellom sykehjem og høgskoler i Oslo for å finne gode praksisplasser innen psykisk helse til bachelorstudenter i sykepleie.

Prosjektleder: Anne Jesperud Kittelsen, USH Oslo
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oslo
Status: Avsluttet
Periode: 2013-2015
Ferdig: 2015

Prosjektet startet som en følge av at høgskolene i Oslo slet med å finne gode praksisplasser innen psykisk helse til bachelorstudenter i sykepleie. Samhandlingsreformen har medført en dreining fra spesialisthelsetjeneste til kommunehelsetjeneste og gjør det vanskelig å finne gode praksisplasser innenfor psykisk helse i spesialisthelsetjenesten.  Vi tror at flere av disse pasientene nå finnes i sykehjem eller i hjemmetjenesten.

Utviklingssenter for sykehjem i Oslo inviterte noen sykehjem til et idémøte for å sjekke ut muligheten for å finne nye praksisplasser. Idédugnaden resulterte i at vi ville jobbe videre med prosjektet.

Hensikt og mål

Vi ønsker å definere kriterier for praksisplassene sammen læringsmålene og kartlegge hva de ulike avdelingene trenger av kompetanseøkning og veiledning for å kunne tilby praksisplasser innen psykisk helse.

I Oslo finnes det fire høgskoler med sykepleierutdannelse, og vi ser at de har noe ulik vinkling til teori og gjennomføring av praksisen. Dette gjorde at prosjektet fikk flere målsetninger:

  1. Finne nye praksisplasser.
  2. Samhandling mellom alle fire høgskolene ved å definere felles kriterier for praksis i psykisk helse.
  3. Styrke kvaliteten på veiledningskompetansen på sykehjemmene.

Tiltak

Vi har etablert en prosjektgruppe bestående av fagutviklingssykepleier og avdelingssykepleier fra hvert av de deltakende sykehjem, praksiskoordinator og faglærere fra høgskolene og representant fra kvalitetsavdelingen i Sykehjemsetaten. Prosjektet ledes av Utviklingssenter for sykehjem i Oslo.

Høgskolene har definert felles kriterier og avtalt fremdriftsplan med aktuelle sykehjem for å avdekke opplæringsbehov innenfor fag og veiledning.

Samarbeidspartnere

  • Seks sykehjem i Oslo
  • Sykehjemsetaten
  • Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Lovisenberg diakonale høgskole
  • Diakonova høgskole
  • Diakonhjemmet høgskole