Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: students outdoors

Samhandlingspraksis

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Ved å gi tredjeårsstudenter innsikt i samhandling og samarbeid i helsevesenet skal prosjektet bidra til å gi sykepleiere økt kunnskap om samarbeid mellom helsenivåene.

Prosjektleder: Berit Skjerve
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Akershus
Status: Avsluttet
Periode: 2010-2012
Ferdig: 2012

Samhandlingspraksis legger til rette for at fremtidig helsepersonell - dagens studenter - får kompetanse i hvordan helsetjenestene er organisert og hvordan de samhandler. Dermed kan studentene delta i samhandlingen og bidra til å utvikle denne til det beste for pasienter, brukere og pårørende.

Bakgrunn for prosjektet

I tråd med Samhandlingsreformen (St.meld. nr. 47; 2008 - 2009) har Bærum kommune/Utviklingssenter for hjemmesykepleie i Akershus, Bærum sykehus/Vestre Viken HF og Høgskolen Diakonova etablert prosjektet Samhandlingspraksis.

Kommune, sykehus og høgskole har tilrettelagt en praksisperiode slik at tredjeårsstudenter får innsikt i samhandling og samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten omkring pasientbehandling.

Mål og hensikt

Mål:

 • Bidra til å utdanne sykepleiere som får økt kunnskap om samarbeid mellom helsenivåene.
 • Studentene har innsikt i samhandling og samarbeid omkring pasientbehandling på ulike nivåer i helsetjenesten.


Fase 2:
Læresituasjoner som arbeidsredskap for studenter og praksisveiledere er utarbeidet.

Tiltak

Med utgangspunkt i overordnet mål for Samhandlingspraksis, Rammeplanen, Fagplanen fra Høgskolen Diakonova, Prosjektbeskrivelsen Samhandlingspraksis, Kvalifikasjonsrammeverket og Blooms taksonomi er det i samarbeid med studentene formulert kunnskapsmål, ferdighetsmål og holdningsmål for Samhandlingspraksis. Studentene må vite hvor de skal (mål/læringsutbytte) og hvordan de kommer dit (beskrivelse av læresituasjoner). Læresituasjoner kan betraktes som et kart over "praksisterrenget" og fungere som en form for skriftlig veiledning.

Gjennomføring og resultater

 • Praksismodell med fire praksisplasser i fire praksisperioder på syv uker per år for tredjeårssstudenter i sykepleie (fordypningspraksis) fra Høgskolen Diakonova. Praksisen koordineres av Tildelingskontoret i Bærum kommune.
 • Utarbeidelse av læresituasjoner gjøres i et samarbeid mellom helsetjeneste, høgskole og studenter.
 • Ulike modeller blir benyttet ved beskrivelse av læresituasjoner med deltakere fra helsetjenesten, høgskolen og studentgruppen.

Spredning

 • Første del av prosjektet ble lagt frem ved fagdagen "Læringsarena" 25. november 2010, arrangert av USHT Akershus.
 • Prosjektet ble lagt frem i parallellsesjon på konferanse i regi av Samarbeidsorganet for høgskolene/UiA og helseregionene 13. oktober 2011.
 • Det skrives artikkel om praksisen til fagtidsskrifter
 • Det skrives sluttrapport som skal publiseres.

Samarbeidspartnere

 • Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune
 • Vestre Viken HF, Bærum sykehus
 • Høgskolen Diakonova
   

Prosjektet finansieres med samarbeidsmidler fra Høyskolen Diakonova