Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Studenttett praksisveiledning i hjemmesykepleien

Publisert 19. august 2011 | Oppdatert 10. mars 2020

Gruppeveiledning av sykepleierstudenter. Tre sykepleiere har felles veiledningsansvar for tre sykepleierstudenter.

Prosjektleder: Ingunn Hunstad
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Møre og Romsdal
Status: Avsluttet
Periode: 2010
Ferdig: 2010

Målet med dette prosjektet var bl.a. å utvikle et tettere samarbeid mellom praksisfelt og sykepleierutdanningen for å øke kvaliteten på praksisstudiene. En veiledningsmodell der tre sykepleiere har felles ansvar for tre studenter sikrer bedre kontinuitet, oppfølging og evaluering. Modellen er også langt mindre sårbar i forhold til for eksempel fravær i personalgruppen, enn den mer tradisjonelle veiledningsmodellen der en sykepleier har ansvar for en student. Samtidig får studentene dra nytte av flere veilederes kompetanse. Flere studenter på samme praksisstudiested bidrar erfaringsmessig til et gunstig lærings- og studiemiljø. God informasjon og velkomst av studentene vektlegges og eget informasjonshefte om HT Sentrum er utarbeidet. Praksisveiledere og lærer har faste møtepunkt gjennom praksisstudieperioden.

Finansiering

Samarbeidsmidler finansiert av Kunnskapsdepartementet som er øremerket samarbeidsprosjekter mellom Høgskolen i Ålesund og høgskolens samarbeidskommuner på Sunnmøre.

Samarbeidspartnere

  • Ålesund kommune
  • HT Sentrum
  • Høgskolen i Ålesund

Bakgrunn for prosjektet

Utvikle alternative praksismodell for sykepleierstudenter i hjemmesykepleien Utvikle en veiledningsmodell der en gruppe sykepleiere sammen har veiledningsansvar for en gruppe studenter Styrke samarbeidet mellom praksisfeltet og sykepleierutdanningen

Hensikt og mål

Målet var at prosjektet skulle implementeres i ordinær drift ved HT Sentrum. Dette målet ble nådd januar 2011.

Gjennomføring og resultater

Prosjektperiode fra august 2009 til desember 2010 og implementert i ordinær drift ved HT Sentrum fra januar 2011.

Spredning

Prosjektgruppa har presentert prosjektet i følgende fora: Veilederseminar ved sykepleierutdanningen 17.09.09 Møte med ledere i hjemmetjenestene 12.02.10 Erfaringskonferanse i regi av UHT og USH i Møre og Romsdal 05.05.10