Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Sykehjem som læringsarena: Velkomstmappe

Publisert 16. mai 2017 | Oppdatert 10. mars 2020

Velkomstmappe skal brukes for å utvikle sykehjemmet som læringsarena for sykepleiestudenter, elever og lærlinger.

Prosjektleder: Hilde Johansson
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Nordland
Status: Avsluttet
Periode: 2009-2012
Ferdig: 2012

Langsiktig utvikling i sykehjem forutsetter at tjenestene tilbyr elever, lærlinger og studenter et praksistilbud som er oppdatert og i utvikling. Det er viktig med styrking av forbedringskunnskapens plass i utdanningene, og det er viktig med samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og tjenestene. ”Velkomstmappe” for sykepleierstudenter ved Høgskolen i Nesna ble tatt i bruk i 2009.

Dette var etter en ide av Utviklingssenter for sykehjem i Oslo.

 

Finansiering

USH Nordland

Samarbeidspartnere

 • Sykehjem i Herøy, Alstahaug, Leirfjord og Dønna
 • Sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Nesna

 

Bakgrunn for prosjektet

Alle fire sykehjem er læringsarena for elever, lærlinger og studenter. Man har sett behov for å bedre mottak og oppfølging av disse i praksistiden. Det er utarbeidet avtaler for praksisplasser for studenter fra Høgskolen i Nesna, Universitetet i Nordland, studiested Rana, og videregående skoler i Nesna og Sandnessjøen.

Hensikt og mål

 • Å tilrettelegge for gode læringsarenaer for ansatte, studenter, elever og lærlinger.
 • Sansehageprosjektet i Leirfjord Aktiviteten skal være en naturlig del av tiltaksplanene knyttet til pasienten. Inkludere pårørende som kan ta med sine for avslapping og aktivitet. Skape gode relasjoner gjennom samarbeid på tvers av generasjonene. Høste erfaringer og utvikle kompetanse i bruken av aktivitetshagen.

Tiltak

 • Heve veiledningskompetanse for medarbeidere
 • Gi veiledning til ansatte som er praksisveiledere
 • Koordinere praksis gjennom fagutviklingssykepleiere
 • Evaluering av læringsarena
 • Evaluere ”Velkomstmappe for studenter”
 • Utvikle Velkomstmapper for elever og lærlinger
 • Utvikle Sansehageprosjekt Leirfjord sykehjem som en god læringsarena

Gjennomføring og resultater

Velkomstmappen har vært brukt i to praksisperioder av sykepleiestudenter i grunnleggende sykepleie, samt fordypningspraksis i eldreomsorg ved to av våre sykehjem. Bruk av mappen har vært evaluert i 2010

Spredning

Erfaringer fra bruk av sansehage ble formidlet på Høstkonferansen 2010