Alle prosjekter

Tema

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:

Bilde: Female university student

Tverrfaglig praksis for studenter innen sjukepleie, vernepleie og ergoterapi

Publisert 13. februar 2018 | Oppdatert 10. mars 2020

Tverrprofesjonell samarbeidslæring for sykepleie-, ergoterapi- og vernepleierutdanningene ved Høgskolene i Lillehammer, Gjøvik og Hedmark

Prosjektleder: Astrid Johansen og Anne Stine Dolva (Høgskolen i Lillehammer)
ProsjektlederX: ...
Tema: Annet
Fylke: Oppland
Status: Avsluttet
Periode: 2013-2016
Ferdig: 2016

Bakgrunn for prosjektet

Skal man møte store velferdsreformer som fordrer større samarbeid (som NAV-reformen og Samhandlingsreformen) må man også styrke yrkesutøvernes kompetanse når det gjelder tverrprofesjonelt samarbeid, kunnskap om velferdssystemet og helhetlig forståelse for rammene for tjenesteutøvelsen, samt kompetanse i å arbeide med personer med sammensatte behov.

Utdanning for velferd (2011-2012) skriver at det må utdannes yrkesutøvere som har bedre evne til å kommunisere og samarbeide på tvers av nivåer og sektorer.

Hensikt og mål

Hensikten med dette prosjektet er å styrke studentenes læringsutbytte til tverrprofesjonelt samarbeid gjennom å synliggjøre felles kunnskapsstoff, utnytte mulige synergieffekter ved samarbeid, samt å styrke samarbeidskompetanse. På den måten ønsker vi å oppnå mer helhetlige tjenester for den enkelte pasient/bruker.

Tiltak og gjennomføring

  • Gjennomføre et tverrprofesjonelt praksisopplegg i hjemmetjenestene i Vågå, Lom, Skjåk og Hamar 2014/15.
  • Identifisere demensomsorgen som en felles læringsarena i kommunene som deltar i samarbeidet.


Vi har til nå etablert et samarbeid og laget en plan for videre arbeid.  

Samarbeidspartnere

  • UHT i Oppland og Hedmark
  • Høgskolen i Hedmark
  • Høgskolen i Gjøvik
  • Høgskolen i Lillehammer